Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kollektivtrafiknämnden föreslår att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik ska slås samman till tre

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige att minska dagens över 70 zoner till tre. När resenärerna inte behöver passera zongränser och biljettsortimentet blir mera överskådligt, blir det enklare för Västtrafiks resenärer, utan att i övrigt innebära en stor förändring.

Västra Götalandsregionen har under flera år, tillsammans med Västtrafik, arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland. För att göra resandet enklare, till exempel för de som reser över kommungränser, föreslår Västra Götalandsregionen att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner. Det ligger i linje med förändringar i zonstrukturen som flera andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige har gjort på senare år.

I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Göteborgs stad subventionerar idag periodkorten i den egna kommunen med ca 150 mnkr per år. I samband med zonförändringen kommer Västra Götalandsregionen att omhänderta Göteborgs subvention för att kunna hålla nere priset på periodkorten i hela den nya zonstrukturen i Västra Götaland. Om sedan någon kommun vill rabattera periodkort så kommer det fortfarande att vara möjligt. 

Kollektivtrafiknämnden föreslår, vid sitt möte den 21 september, att regionfullmäktige godkänner förslaget, när de tar upp frågan den 9 oktober. Ett införande kan ske tidigast hösten 2020.

Senast uppdaterad: 2018-09-25 11:57