Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs botaniska trädgård - en mer cykelvänlig arbetsplats

Publicerad:
Maria Sjöstedt sitter på sadeln på en trehjulig cykel med låda fram. Cecilia Wahlén sitter i cykelns låda. Fotot är taget på Göteborgs botaniska trädgård bland växter.

Sedan 2017 arbetar Botaniska trädgården i Göteborg med att göra det enklare för besökare och anställda att välja cykeln som transportmedel. Som deltagare i det årliga cykelprojektet Cykelvänlig arbetsplats satsar man på att förbättra förutsättningarna för fler att ta cykeln till området.

Att cykla har många positiva effekter och anledningarna till att man på Botaniska har valt att göra satsningen är flera.Cykeln är delsett mer hållbart transportmedel som tar mindre utrymme än andra fordon som till exempel bilen men det är också en fråga om buller, tillgänglighet och hälsa.

- Att få fler att cykla handlar delvis om hållbarhet - vi behöver minska mängden trafik som körs på drivmedel som inte är hållbara, både i och utanför trädgården. Bilar tar också mycket plats medan cyklar är små och lättare att placera och eftersom vi har begränsat med plats i området och vid entrén passar cykeln bra. Sedan är det också en fråga om buller. Cyklar låter inte alls lika mycket som motordrivna fordon och eftersom vi är ett rekreationsområde och det är viktigt att man ska kunna njuta av tystnaden, uppleva växter och höra fågelsång är det också en viktig aspekt, säger Maria Sjöstedt som är trädgårdsmästare på Göteborgs botaniska trädgård och som varit engagerad i arbetet med att skapa förutsättningar för att fler ska kunna ta cykeln.

- Man ska inte heller glömma tillgänglighet. Fler kan ta sig lättare till botaniska än tidigare om man gynnar cyklister. Spårvagnshållplatsen ligger långt bort och tar du cykeln kan du parkera nära entrén. Det är såklart också gynnsamt för hälsan att gynna cykling, frisk luft och vardagsmotion är bra för alla! tillägger Cecilia Wahlén som sitter i Botaniskas friskvårdsgrupp och involverad i arbetet.

Brist på utrymme ställer krav på att fler cyklar

Att cykla kan för många vara en stor utmaning. För att göra det enklare att ta cykeln har man på Botaniska genomfört flera insatser, dels sådana som ska gynna besökare, men också flera riktade till den egna personalen. Då bilåkandet har blivit ett opraktiskt sätt att ta sig till och från arbetsplatsen har det ställt högre krav på personalens möjligheter att använda andra transportsätt, som till exempel cykeln.

- Antalet parkeringsplatser som finns att använda för personalen har under flera år minskat och nu erbjuder vi inte längre några. Det har helt enkelt blivit platsbrist och vi kan inte ha någon parkering för privata bilar. Det har gjort att många fler cyklar än tidigare. För att uppmuntra cyklandet för vår personal har vi bland annat köpt in två tjänstecyklar och en lådcykel, alla eldrivna, som kan komplettera eller ersätta andra tjänstefordon för resor i eller utanför trädgården. Vi ser till exempel också till att lyfta fram erbjudanden för vår personal som Västra Götalandsregionen som arbetsgivare erbjuder, till exempel rabatter på vinterdäck och på elcyklar, säger Maria Sjöstedt.

Cykelenkät identifierar anställdas behov

För att få veta mer om vad personalen har för behov och önskemål kring möjligheterna att cykla genomförde man 2018 en cykelenkät. Enkäten skickades ut till medarbetare och innehöll frågor om deras resvanor till och från jobbet. Frågor berörde bland annat hur ofta medarbetarna cyklar, varför de väljer att ta cykeln eller inte och vad som skulle kunna få dem att ta cykeln oftare. Allt för att man skulle lära känna medarbetarnas behov bättre.

- Vi ville veta mer om vad personalen önskar och genomförde då en cykelenkät. Där framkom till exempel att personalen gärna ville ha tak över cyklarna och bra cykelställ så det håller vi just nu på att åtgärda, säger Cecilia Wahlén.

De insatser man efter det har valt att göra är de som man tror har bäst effekt.

- Det är viktigt att ta reda på var potentialen finns och börja förenkla för dem som vill ändra resesätt. Att erbjuda färre p-platser har visat sig ha stor betydelse, men det har varit viktigt att samtidigt ge bra möjligheter för de som väljer cykeln att få en praktisk hantering, menar Maria Sjöstedt.

Cyklingen en del i friskvårdsarbetet

På botaniska handlar arbetet inte bara om att cykeln är ett praktiskt transportmedel för medarbetarna. Man ser samtidigt arbetet med att öka cyklingen som en viktig del i ett mer omfattande friskvårdsarbete som pågår på arbetsplatsen och som ska främja fysisk och psykosocial hälsa.

Det vi har gjort för att främja cyklandet är bara en del av de friskvårdsåtgärder som genomförs på Botaniska men den är viktig. Vardagsmotion är ju den motionen som blir av och den är ju därför väldigt viktig. Sedan får man inte glömma miljövinsten som inte bara är viktig utan rentav nödvändig, menar Maria Sjöstedt

Om cykelvänlig arbetsplats

Cykelvänlig arbetsplats är ett årligen återkommande cykelprojekt med tävlingsinslag. Syftet med projektet är att få så många som möjligt att cykla till och från jobbet genom att arbetsgivare arbetar med att bli så cykelvänliga som möjligt. Är ni intresserade av att delta i satsningen och göra just er arbetsplats mer cykelvänlig kan ni läsa mer på www.cykelvanligarbetsplats.se. Ta chansen, tävla om att bli Västsveriges cykelvänligastearbetsplats 2019!


Publicerad: