[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Tre miljoner till hållbart resande på landsbygden

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']:

Kollektivtrafiknämnden vill utveckla sätt att resa hållbart på landsbygden. Därför avsätter nämnden tre miljoner kronor till en projektplattform, som ska drivas av forskningsinstitutet RISE Viktoria. De projekt och idéer som utvecklas där kommer kommuner och andra aktörer på landsbygden att kunna använda sig av för att utveckla ett hållbart resande.

En sådan utveckling kan i praktiken innebära att ta fram affärsmodeller för tjänster som till exempel kan vara kombinationer av lösningar för samåkning, cykelpooler med elcyklar och lådcyklar, och annat som gör det enklare för människor att kombinera resor på ett sätt som gör resan som helhet mera hållbar. 

För att ge en skjuts i arbetet med att utveckla sådana tjänster och affärsmodeller, har kollektivtrafiknämnden beslutat att bidra med tre miljoner kronor till en projektplattform, som ska drivas av forskningsinstitutet RISE Viktoria. RISE Viktoria arbetar med forskning och utveckling kopplat till fordon och transporter, och de kommer i arbetet med projektplattformen att ta fram koncept och idéer som kommuner och andra aktörer på landsbygden ska kunna dra nytta av.

Projektplattformen finansieras med tre miljoner kronor under 2018-2020.


[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: