Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skolreseplaner

Skolreseplaner är en metod och arbetssätt för att på ett systematiskt sätt öka resandet med gång, cykel och kollektivtrafik till och från skolan.

Vad är en skolreseplan?

Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna i stället för att gå, cykla, åka buss eller skolskjuts. Detta leder i sin tur till minskad trafiksäkerhet, högre bullernivåer, och sämre luftkvalité i området kring skolorna samt minskad fysisk aktivitet och självständighet hos barnen.

Ett sätt att arbeta med trafikmiljön kring skolor är framtagning av skolreseplaner. Utgångspunkten för en skolreseplan är att ta ett samlat grepp kring barns resande till och från skolan och öka synen på barn som trafikanter och en del av trafiken. Arbetet ska bidra till att ökad hänsyn tas till barns behov vid utformningen av trafikmiljön runt skolor. En skolreseplan syftar till att förbättra trafiksäkerhet, rörelsefrihet, hälsa och miljö under ett och samma paraply med det övergripande syftet att öka andelen hållbara resor. Metoden härstammar från Storbritannien där det framgångsrikt använts sedan 2004 (www.trafikeniskolan.se).

Så här tar man fram en skolreseplan

Att ta fram en skolreseplan innebär flera delsteg;

  • inventering och nulägeskartläggning
  • analys av insamlat material
  • ta fram mål och åtgärder
  • skriva själva skolreseplanen
  • uppföljning och utvärdering

Som stöd för de olika stegen finns mallar och kunskapsunderlag och en grafisk profil för kommunikationsinsatser.


Senast uppdaterad: 2017-03-30 13:08