Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Goda exempel Vintercyklist

Vi har samlat in goda exempel från kommuner som tidigare deltagit i Vintercyklist. Detta hoppas vi kan vara till hjälp och inspiration för kommuner som är intresserade av att testa samma projekt. Först ut är Skara kommun som i vintras deltog i Vintercyklist.

Vintercyklist i Skara kommun 2018/2019

Lokal projektledare

Malin Tell, samordnare planenheten

Berätta på vilket sätt projektet Vintercyklist har varit en lyckad satsning i Skara kommun?

Det har skapat ett engagemang och visat på de positiva möjligheterna som det finns med att cykla även på vintern. Vi fick in nästan 80 ansökningar till de 12 platser vi hade, vilket var fantastiskt roligt. Projektet genomförde vi i samarbete med cykelaffären i Skara centrum och Länsförsäkringar.

Vi valde att utse deltagare lite bredare, förutom att deltagarna skulle vara i olika åldrar och olika kön, ville vi även att deras resvägar tillsammans skulle täcka så stor sträckning av vårt cykelvägnät som möjligt. En viktig parameter vid urvalet var också att några av deltagarna inte skulle ha cyklat så mycket på vintern tidigare, utan att man verkligen gjorde en förändring från att alltid åka bil till att ta cykeln. En av deltagarna konstaterade att det tog max 2–3 minuter längre tid för honom att cykla och han sparade nästan en tank per månad. Behövde han skrapa rutor på bilen tog det längre tid att ta bilen.

Vi tycker också att all input från cyklisternas rapportering har varit väldigt givande [cyklisterna ska varannan vecka genom en enkät bl.a. rapportera in hur mycket de cyklar och vägunderlaget]. Utifrån det materialet har vi sedan sökt medel från Trafikverkets smärrepott [en pott från Trafikverket där kommuner kan söka bidrag för mindre trafikåtgärder] för trafiksäkerhetsåtgärder, vilket bl.a. rört sig om kompletterande belysning längs cykelvägnätet.  

Hur många timmar uppskattar du att projektet tog för dig som projektledare?

Ca 32 timmar för mig. Vår kommunikatör har säkert lagt lika mycket tid med intervjuer och artiklar.

Har ni i kommunen kunnat se positiva effekter av deltagandet i Vintercyklist?

De som deltagit är positiva ambassadörer och i några familjer har det köpts vinterdäck till fler cyklar. Det har också diskuterats vintercykling på deras arbetsplatser och några där har också införskaffat vinterdäck. Sedan har vi på kommunen fått in jättebra inspel där det behöver göras åtgärder för cyklister.

Ett sista tips till en annan kommun som vill delta i Vintercyklist?

Ta hjälp av en duktig kommunikatör och försök att sprida informationen brett gällande möjligheten att ansöka till projektet. Vår kommunikatör har under hela resans gång gjort flera olika inlägg och bland annat intervjuat några av våra deltagare. Det är en klar framgångsfaktor. 

Tack Malin för att du delade med dig av er projektmedverkan!


Senast uppdaterad: 2019-07-08 13:26