Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn & Unga

Många upplever problem med trafiksituationen runt skolor. En del beskriver situationen som kaotisk, mycket till följd av att många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan. Därtill vet vi att barn och unga rör sig alldeles för lite idag. Vad kan en kommun göra åt detta? Här samlar vi kunskap och inspiration för hur kommuner kan jobba strukturerat med att få fler barn att gå, cykla och åka kollektivt till och från skolan.

Forskning från Karlstad universitet visar att barn som tar sig själva till skolan är mer nöjda och presterar bättre. Att lära sina barn att cykla, gå, dela och åka kollektivt är en viktig investering för framtiden och ger dem goda resvanor från början. Det gör dem också mer självständiga. 

Hur barnen tar sig till och från skolan varierar mellan olika skolor beroende på lokala förutsättningar som var skolan är placerad, hur säkra skolvägarna är men också på inställningen hos föräldrar till att låta sina barn ta sig på egen hand till skolan. Genom att arbeta strukturerat med att både underlätta för barnen att ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt och att påvisa nyttan för föräldrarna kan en kommun väsentligt öka andelen barn och unga som går, cyklar och åker kollektivt till och från skolan.

Hur gör man då?

1. Kartlägg situationen. Inledningsvis kan det vara bra att ställa sig frågan; vad är det vi vill uppnå? Är det ett ökat hållbart resande? Eller är det i första hand en förbättrad trafiksituation nära skolan som i förlängningen leder till att fler vågar släppa sina barn på egen hand? Det får betydelse för vad man bör kartlägga och vilka åtgärder man sedan sätter in. Kartläggningen kan omfatta enskilda skolor där man vet att situationen är mest kaotisk eller en kartläggning som omfattar alla skolor i kommunen. Exempel på kartläggningar är resvaneundersökningar till föräldrar och/eller barn, att studera trafiksituationen vid lämning (hur många skjutsar sina barn hela vägen fram till skolan, finns trafikfarliga beteenden och så vidare), kartlägga barnens skolvägar.

2. Analysera resultatet av kartläggningen och genomför åtgärder. Beroende på vad kartläggningen omfattar och kommer fram till krävs förstås olika typer av åtgärder. Kanske behövs det fysiska åtgärder som till exempel:

 • Hastighetsdämpande åtgärder, till exempel gupp och avsmalningar
 • Säkra övergångställen där barn korsar gator
 • Säkra avlämningsplatser som ligger en bit ifrån skolan
 • Bättre gång- och cykelnät runt skolorna
 • Bättre cykelparkeringar
 • Begränsade möjligheter för stopp, parkerings och genomfart
 • 30-zoner med "Lekande barn"-skyltar eller 30-anvisning i gatan
 • Bättre belysning

För att förstärka effekten av de fysiska åtgärderna är det även viktigt att fundera igenom vilka beteendepåverkande åtgärder som kan vara lämpliga. Exempel på beteendepåverkande åtgärder är:

 • Informera om olika resealternativ
 • Introducera koncept som vandrande skolbuss
 • Ordna aktiviteter, som bilfria veckor, cykelkurser och cykeldagar
 • Genomföra På egna ben - en tävling, där eleverna samlar poäng genom att gå, cykla och åka kollektivt
 • Ta fram en skolreseplan
 • "Startpaket" med information, reflex eller liknande i samband med att höstterminen startar. 

3. För dialog och kommunicera vad ni gör.

För att säkerställa att ni får både skola, föräldrar och barn med er är det viktigt att involvera dem i arbetet med att ta fram åtgärder. Det kan göras på många olika sätt; på föräldramöten, workshoppar ihop med barn och föräldrar, trygghetsvandringar och så vidare.

4. Följ upp. Mät resultatet av era insatser genom att årligen eller vartannat år följa upp hur resvanorna förändras. Här är det viktigt att komma ihåg att det varje år kommer nya klasser och att beteendepåverkande åtgärder behöver genomföras kontinuerligt för att nå resultat.

Inspiration - vad har andra gjort?

Många kommuner jobbar med säkra skolvägar. Här har vi samlat några goda exempel på både enskilda insatser och mer omfattande satsningar inom kommuner. Saknas något? Hör av dig så lägger vi till det!

Huddinge kommun har jobbat länge och strukturerat med säkra skolvägar. Läs mer här.

Även Stockholm stad har arbetat länge och strukturerat. Läs om deras arbete.

Trafikkontoret i Göteborg har gjort en film som heter Låt Gå! – en funderingsfilm för dig som skjutsar barn till skolan. Se filmen här!

Mölndals stad har tagit fram en film om barns rätt att gå till skolan. Se filmen här.


Senast uppdaterad: 2017-07-31 11:07