Kontakt avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur

Anita Mårtensson Regionutvecklare – samhällsplanering. Regional samhällsplanering. Fysisk planering.
Telefon: 010 - 441 02 42
E-post:

Anna Kronvall Regionutvecklare - samhällsplanering och kollektivtrafik. Regional samhällsplanering. Fysisk planering. Kontaktperson för Delregionalt kollektivtrafikråd i Skaraborg.
Telefon: 0769 - 40 28 21
E-post:

Eric Åkerlund Regionutvecklare – bredbandskoordinator. Samordning av bredbandsutbyggnad. Regionalt bredbandsstöd till kommuner.
Telefon: 0705 - 36 63 06
E-post:

Georgia Larsson Regionutvecklare – transportinfrastruktur. Processledare regional infrastrukturplan. Kontaktperson för Delregionalt kollektivtrafikråd i GR.
Telefon: 010 - 441 16 32
E-post:

Göran Smith Regionutvecklare - kombinerad mobilitet och hållbara persontransporter. Hållbar kombinerad mobilitet.
Telefon: 0733 - 90 18 71
E-post:

Karin Ryberg Regionutvecklare - hållbart resande. Hållbart resande Väst. Strategier och utredningar inom miljö och kollektivtrafik.
Telefon: 0700 - 20 75 45
E-post:

Leif Magnusson Regionutvecklare - miljö- och marknad. Miljö- och marknadsstrategier för kollektivtrafik.
Telefon: 010 - 441 20 38
E-post:

Line De Verdier Regionutvecklare. Kollektivtrafik i regional infrastrukturplan. Kontaktperson Stadstrafikfrågor. Västsvenska paketet.
Telefon: 0769 - 40 28 23
E-post:

Magnus Engelbrektsson Tjänstledig, se Externa relationer.               

Max Falk Infrastrukturstrateg Nationell och regional infrastrukturplanering. Godstransportfrågor. Kontaktperson för Delregionalt kollektivtrafikråd i Boråsregionen och kollektivtrafiksamordning Borås.
Telefon: 0704 - 70 05 88
E-post:

Pontus Gunnäs Regionutvecklare. Järnvägsfrågor. Kontaktperson för Delregionalt kollektivtrafikråd i Fyrbodal. Landsbygdsutredningen för kollektivtrafik.
Telefon: 0769 - 40 28 24
E-post:
 

Sara Eriksson Regionutvecklare. Hållbart resande. Mänskliga rättigheter i kollektivtrafiken.
Telefon: 0707 - 30 25 93
E-post:

Sara Persson Regionutvecklare. Hållbart resande. Hållbart resande Väst. Cykelfrågor.
Telefon: 010 - 441 20 41
E-post:

Tore Johnsson Regionutvecklare – Digitalisering. Regional utveckling och samordning av digitalisering.
Telefon: 0706 - 02 20 90
E-post:

Ulrika Bokeberg Avdelningschef. Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur.
Telefon: 070 - 263 09 95
E-post:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:38