Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anmälan av kommersiell trafik

Har du trafiktillstånd, så får du bedriva yrkesmässig trafik. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den som söker trafiktillstånd är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva ett trafikföretag.

Anmälan

Den som har ett trafiktillstånd kan starta en kollektivtrafiklinje och ska då anmäla det till den regionala kollektivtrafikmyndigheten så att anmälan är myndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken påbörjas.

Anmälan ska innehålla:

 • Kollektivtrafikföretagets namn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • På vilken eller vilka linjer företaget avser att bedriva kollektivtrafik
 • När kollektivtrafiken påbörjas
   
  För trafik i Västra Götalandsregionen skickas anmälan till avdelning kollektivtrafik och infrastruktur på adress:
                                     
  kollektivtrafik.anmalan@vgregion.se
   
  Om anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda myndigheter.
   
  För att underlätta informationsspridningen rekommenderar vi att information till Samtrafiken, enligt nedan, också sänds till avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, för kännedom.

Anmälningsskyldighet när kollektivtrafik upphör

En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att upphöra att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska vara den regionala kollektivtrafikmyndighet som berörs tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken upphör. Av anmälan ska framgå vilken eller vilka linjer anmälan avser och när kollektivtrafiken ska upphöra.

Information om trafikutbud till Samtrafiken i Sverige AB

Information om trafikutbud ska lämnas till Samtrafiken i Sverige AB genom elektronisk överföring senast 21 dagar (med vissa undantag) innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör.

Informationen ska innehålla

 • på vilken eller vilka linjer företaget bedriver kollektivtrafik.
 • vilken typ av färdmedel som trafikerar linjen.
 • Information om hållplats eller annan liknande anläggning där färdmedlet stannar för på- eller avstigning av passagerare och där i förekommande fall byte mellan olika linjer kan ske. Informationen ska därvid i tillämpliga fall innehålla uppgifter om platsens
  1. namn,
  2. nummer,
  3. geografiska koordinater,
  4. kommunkod, samt
  5. minsta rekommenderade bytestid för byten mellan linjer som trafikeras av kollektivtrafikföretaget.
   
  När förändringar av betydelse sker i trafikutbudet senare än vad som sagts ovan, på grund av omständigheter som kollektivtrafikföretaget inte kunnat förutse, ska information om det ändrade trafikutbudet lämnas snarast.
   
 • Tidtabeller
 1. Information om tidtabeller för linjer där kollektivtrafikföretaget bedriver trafik.
  a. uppgifter om dagar, tider och hållplatser 
  b. om en viss linje endast trafikeras vid förhandsbeställning från resenär
 2. Om trafiken endast bedrivs under vissa perioder under året eller om den inte bedrivs på allmänna helgdagar eller vissa andra dagar eller om trafiken är begränsad dessa dagar.
 3. Om färdmedlet stannar på en hållplats endast för påstigning eller endast för avstigning ska detta särskilt anges.

Statistik och uppgifter för uppföljning

Transportstyrelsen ska har utarbetat föreskrifter om vilka uppgifter/statistik som kollektivtrafikföretagen ska lämna för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden.

Senast uppdaterad: 2018-01-08 10:17