Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revidering av gällande trafikförsörjningsprogram

Nu har processen med att revidera gällande trafikförsörjningsprogram startat.

Västra Götalandsregionen, som är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland, arbetar nu med att revidera det gällande trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Programmet pekar ut riktningen för kollektivtrafiken och fastställer mål och utvecklingsområden. 

Nuvarande program sträcker sig mellan åren 2017 och 2020, med utblick till år 2035. Här kan du läsa mer om gällande program

I Västra Götaland revideras trafikförsörjningsprogrammet vart fjärde år, en gång per mandatperiod. Under år 2019 kommer ett förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram att arbetas fram. Mycket av det gamla programmet kommer att behållas, men målstruktur, målnivåer och utvecklingsområden kommer att ses över. Arbetet leds av avdelningen Kollektivtrafik och infrastruktur, i samarbete med andra avdelningar på Västra Götalandsregionen och Västtrafik, och med möjlighet till inspel och förslag från kommunalförbund och berörda myndigheter och organisationer genom samråd och workshop. Under år 2020 kommer förslaget till reviderat program att sändas ut på remiss, innan det slutligen beslutas om i Västra Götalandsregionens nämnder och styrelse. 

Senast uppdaterad: 2019-09-18 10:56