Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljö- och klimatstrategi

Miljö- och klimatstrategin, en del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.

Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och miljö- och klimatmål för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Strategin är en del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet och är ett viktigt underlag för Västtrafiks trafikupphandlingar. Den nuvarande Miljö- och klimatstrategin fastställdes i kollektivtrafiknämnden i oktober 2018, och sträcker sig fram till år 2035. I strategin behandlas kollektivtrafikens egen miljöpåverkan. Positiva effekter av att fler reser kollektivt i stället för med bil behandlas i andra delar av trafikförsörjningsprogrammet. 

Miljö- och klimatstrategin har utarbetats i nära samarbete med Västtrafik som samtidigt arbetat fram sin miljö- och klimatplan, vilken mer i detalj beskriver hur strategin ska genomföras. 

Miljö- och klimatstrategin uttrycker en hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

Det övergripande klimatmålet är 90 procent minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer år 2035 jämfört med år 2006. För att nå målet krävs en kombination av förnybara drivmedel, så som exempelvis el, biogas och flytande biodrivmedel. Mål finns även för områdena energi, buller och luftkvalitet.

Leif Magnusson

Handläggare, infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-01-15 08:02