Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pris- och sortimentstrategi

Västra Götalandsregionen arbetar med att ta fram en ny pris- och sortimentstrategi som på sikt ska ge ett enklare och mera rättvist prissortiment för Västtrafik.

I strategin beskrivs principerna för prissystem och sortiment. Här förklaras till exempel hur zonindelningen ska göras, hur sortimentet av olika biljettslag kan se ut och hur betalningen kan gå till för att göra resan smidig och enkel.

Efter kommundialog hösten 2013 fattade Kollektivtrafiknämnden ett inriktningsbeslut om ”steg 1” med förenklingar, med sikte på genomförande under 2015/16. Avseende ”steg 2” valde man att fortsätta utreda frågan. Pris- och sortimentstrategin ”steg 1” beslutades sedan i regionfullmäktige i februari 2014. Flera av förenklingarna har genomförts under 2015-16, bland annat har vi tagit bort alla biljettillägg, gjort vissa förenklingar i sortimentet, infört mera enhetliga åldersgränser samt lanserat appen Västtrafik To Go för biljettköp i mobilen. Under våren 2017 har även "mängdrabatt" på enkelresor införts i appen To Go.

Hösten 2017 beslutade Kollektivtrafiknämnden att gå ut på kommunsamråd i de så kallade Delregionala Kollektivtrafikråden kring ett förslag till ny och enklare zonstruktur för Västtrafik. 


Senast uppdaterad: 2018-01-08 10:12