Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västtrafik – en del av Västra Götalandsregionen

Västtrafik är det företag som planerar och upphandlar den skattesubventionerade kollektivtrafiken i Västra Götaland, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Det är politikerna i regionfullmäktige som bestämmer hur kollektivtrafiken ska bedrivas, på en övergripande nivå. Västtrafik beslutar i frågor som till exempel hur linjer ska dras, var hållplatser ska ligga, hur ofta en buss ska gå eller om en linje ska läggas ner.

På Västtrafiks hemsida hittar du reseplanerare, information om biljetter, priser och kontaktuppgifter.

Västtrafiks webbplats 

Västtrafik drivs i aktiebolagsform, och ägs av Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige bestämmer hur stor del av Västra Götalandsregionens budget som ska gå till kollektivtrafiken, och tar var fjärde år fram ett trafikförsörjningsprogram, som anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas på medellång och lång sikt.  Till sin hjälp har de en politisk nämnd, Kollektivtrafiknämnden, som lämnar förslag till beslut i långsiktiga strategiska frågor, medan Västtrafik arbetar med mer operativa frågor på kortare sikt (1-4 år). 

Kollektivtrafiknämnden

Om Västtrafik ser att det till exempel behöver köpas in tio nya tåg för att klara de mål som politikerna i regionfullmäktige har satt upp, så är det regionfullmäktige som beslutar om Västtrafik ska få pengar till detta. Men Västtrafik upphandlar tågen, och bestämmer vilka tåg som ska köpas in. 

Senast uppdaterad: 2020-03-11 16:36