Myndighetsbrevlådor

Alla myndigheter ska ha en myndighetsbrevlåda. I VGR är varje styrelse, nämnd och kommitté en egen myndighet. Myndighetsbrevlådan är en funktionsbrevlåda med en officiell e-postadress, och används både för e-post till politiska organ och tjänstemannaorganisationen.

Arkivnämnden arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Botaniska trädgården botaniska.tradgarden@vgregion.se

Fastighetsnämnden vastfastigheter@vgregion.se

Folkhögskolestyrelsen folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd hsn.goteborg@vgregion.se 

Habilitering & Hälsa habiliteringochhalsa@vgregion.se

Hälsan och Stressmedicin hos.diarium@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hss@vgregion.se

Kollektivtrafiknämnden kollektivtrafik@vgregion.se

Kulturnämnden kultur@vgregion.se

Miljönämnden miljo@vgregion.se

Naturbruksstyrelsen naturbrukskansliet@vgregion.se

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.norra@vgregion.se 

NU-sjukvården nusjukv.kansli@vgregion.se

Patientnämnderna patientnamnden@vgregion.se

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Regionutvecklingsnämnden regionutveckling@vgregion.se 

Revision revision@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

Servicenämnden servicenamnden@vgregion.se

Skaraborgs Sjukhus diariet.skas@vgregion.se

Styrelsen för Kultur i Väst info@kulturivast.se

Styrelsen för Närhälsan narhalsan@vgregion.se

Styrelsen för  regiongemensam hälso- och sjukvård,  narhalsan@vgregion.se

Styrelsen för sjukhusen i väster sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.sodra@vgregion.se

Södra Älvsborgs Sjukhus sas@vgregion.se

Tandvårdsstyrelsen info.folktandvarden@vgregion.se

Västarvet vastarvet@vgregion.se

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden  hsn.vastra@vgregion.se 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.ostra@vgregion.se

Bolag

Film Väst info@filmivast.se

GöteborgsOperan info@opera.se

Göteborgs Symfoniker info@gso.se

Regionteater Väst info@regionteatervast.se

Sahlgrenska IC AB info@sahlgrenskaic.com

Turistrådet Västsverige info@vastsverige.com

Västtrafik vasttrafik@vasttrafik.se

Övrig myndighetsbrevlådor

Smittskydd smittskydd@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-05-03 14:21