Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Internationella stöd för samarbete med europeiska regioner

Ansök om stöd för samarbete med de europeiska regioner som kulturnämnden har ett samarbetsavtal med: Vilniusregionen i Litauen, North East England i Storbritannien och Sibiuregionen i Rumänien.

Syftet med stödet

Stödet är till för att stimulera till nya samarbeten eller utveckla de redan befintliga och inom de områden som avtalet omfattar. I ansökan ska det bifogas en skriftlig överenskommelse om samarbete mellan den sökande organisationen och dess partner i respektive region. Ansökan kan bara avse kostnader för sökande organisation. Partnerns kostnader ska bekostas av respektive region eller annan organisation. Ett intyg ska bifogas om att partnern söker och har utsikt att få nödvändigt stöd för sin del av projektet.

Vem får söka stödet?

Juridiska personer – till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar, kommuner, aktiebolag utan vinstintresse, stiftelser, trossamfund. Verksamheten får inte bedrivas med vinstintresse. Det ska också finnas en skriftlig överenskommelse om samarbete mellan den sökande organisationen och dess partner i Vilniusregionen eller i North East England.

Vänligen läs avtalen nedan för den region du avser att söka stöd för samarbeten inom. Observera att avtalen är inskannade kopior som inte kan läsas av skärmläsare, kontakta kultur@vgregion.se om du behöver läsa avtalen i annat format.

Avtal Vilnius 2018-2020

Avtal Sibiu 2018-

Avtal - North East 2018 - 2020

Ansökan

Ansökan görs via blankett: Ansökan om internationella stöd

Bifoga relevanta bilagor. Ansökan kan skickas via post eller e-post.

Behandling och beslut

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån kulturnämndens strategiområden i kulturstrategin samt dess relevans i förhållande till de samarbetsavtal som tecknats mellan kulturnämnden, North East Cultural Partnership och Vilnius Development Region. 

Visa att du får stöd från VGR

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här


Senast uppdaterad: 2017-01-17 16:19