Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kultur- och fritidschefsnätverket i GR

Kultur- och fritidschefsnätverket i GR består av Alingsås, Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nätverket består av kultur- och fritidschefer inom Göteborgsregionens 13 kommuner med fokus på utvecklingsfrågor och samverkan kring kultur och fritid.

Nätverket består även av tre politiska representanter som företräder intressen inom GR-området samt är beslutande kring projektansökningar.

Ansökan till Kulturmiljonen

Ansökningar tas emot löpande under året och behandlas 15 mars samt 15 oktober.

Kriterier för att ansöka och hur du ansöker

Nätverket kommer att arbeta med följande fokusområden 2020-2023:

Kulturskola och ungas eget skapande

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar områdena;

  • Barnkonventionen i teori och praktik
  • Yttrandefrihet och ökat deltagande i det kulturella och konstnärliga livet
  • Interkommunal samverkan mellan kulturskolor

Gestaltad livsmiljö och offentlig konst

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar områdena;

  • Samtida offentlig konst
  • Tvärsektoriella och interkommunala projekt och samarbeten

Kultur och hälsa

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar områdena;

  • Tvärsektoriella och interkommunala projekt och samarbeten som stärker kulturens roll inom hälsoarbetet
  • Tillgänglighet och jämlikhet

Bibliotek och läsfrämjande

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar områdena;

  • Biblioteken som mötesplats
  • Interkommunal samverkan kring utvecklingsfrågor och projekt

För information om Kultur- och fritidschefsnätverket i GR:

Processledare Julia Boström
Telefon: 0730-458494
E-post:  julia.bostrom@stenungsund.se


Senast uppdaterad: 2021-03-03 14:56