Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kultursystem 2019-2020

Kulturnämnden utlyser medel i två steg för att utveckla ett antal kultursystem med mål att stärka platsutveckling och kulturnäringar i Västra Götaland.

Utlysningen vänder sig till kulturorganisationer i Västra Götaland som i samverkan med kulturföretag, näringsliv, kommuner och andra organisationer vill bidra till långsiktig och hållbar utveckling av en plats med kulturföretagandet i centrum. Målet för insatsen är att under perioden och på sikt öka självförsörjningsgraden på dessa platser och bidra till lokal utveckling utan yttre styrning genom att skapa en större kunskap om hur olika processer i systemet förutsätter och utvecklar varandra och ta vara på denna, ofta tysta, kunskap.

Ett kultursystem innebär att ett antal kulturverksamheter inom ett begränsat geografiskt område betraktas i ett systemperspektiv där de ömsesidigt stärker varandra i samarbete med övrigt näringsliv på platsen. Tidigare erfarenheter av processtyrd utveckling i samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer har visat att en styrka är att systemet inrymmer kompetenser från flera områden. I den projektgrupp som tillsätts för systemet bör det, utöver kulturaktörernas kompetenser, finnas erfarenhet från näringslivsutveckling, platsutveckling (festivaler m fl aktörer) och deltagare från offentlig sektor som tillsammans skapar förståelse för det lokala sammanhanget. Projektet ska också bidra till att utveckla kapaciteter, vilket innebär förmågan att kunna genomföra verksamheten i högre utsträckning och på ett bättre sätt än tidigare.

Platsutveckling är ett av tre insatsområden i Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar 2018-2020. Målen är att öka kulturföretagens och kulturorganisationernas roll i hållbar platsutveckling och öka enskilda kulturföretagares möjligheter att leva på sin verksamhet. Länk till programmet hittar du här.

Utlysning etapp 1

Utlysningen sker i två steg. De projekt som väljs ut i etapp 1 erbjuds under tre månader ett ekonomiskt stöd, hjälp med lokalekonomisk analys och förankring samt att sätta samman en lokal projektgrupp.

Inför etapp 2 sker ett urval där ett antal utvalda system får ekonomiskt stöd motsvarande en halvtidstjänst under ett år samt processtöd för att stärka platsutveckling med fokus på kulturföretagande. De projekt som väljs ut i etapp 2 kommer att träffas gemensamt med jämna mellanrum under perioden.

Ansökan för etapp 1 öppnar den 23 april och stänger den 16 augusti.

  • Etapp 1 sträcker sig från den 1 oktober 2019 till den 15 januari 2020.
  • Om stöd beviljas i etapp 2 pågår den 1 mars-31 december 2020.

Kultursystem – kriterier

Vem kan söka

Projektet förutsätter en projektägare men samverkan mellan flera organisationer och företag. För att kunna få stöd måste formella krav vara uppfyllda: enligt kommunallagen godkänd associationsform och en ekonomi i balans. Godkänd associationsform är juridiska personer – till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag utan vinstintresse, stiftelser och trossamfund. Kulturnämnden ger inte stöd till enskilda personer och därför heller inte till enskild firma. Stödet kan inte sökas av kommuner men kulturnämnden ser positivt på att kommuner ingår som en samarbetspart.

Bedömningsgrunder

  • Kultursystemets inriktning – här bedöms faktorer som kulturpolitisk angelägenhet, geografisk hemvist och tematiskt innehåll.
  • Projektgruppens styrkor – här bedöms framför allt kultursystemets styrkor vad gäller kompetenser, samarbeten, mobilisering och förmåga att utveckla kapaciteter. En viktig bedömningspunkt blir gruppens sammansättning och bedömda kompetens att gå från projektstyrd till processtyrd utveckling. Kommunalt engagemang är önskvärt men ej nödvändigt i etapp 1 men en förutsättning för att få stöd i etapp 2.
  • Hållbar utveckling – här bedöms hur väl resursanvändning och hållbarhet kommer att omsättas. I bedömningen ingår såväl ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-09 09:17