[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Utvecklingsprojekt

Tillfälligt tillägg våren 2021

Pandemins påverkan på kulturlivet i Sverige och Västra Götaland är omfattande. För att öka förutsättningarna för omställning och återstart har kulturnämnden valt att göra ett tillfälligt tillägg till nuvarande prioriteringar för utvecklingsprojekt våren 2021.

Vårens ansökningsperiod öppnar 8 februari och stänger 15 mars. Kulturnämnden tar beslut i juni.

Ansök om medel för utvecklingsprojekt

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. Här kan du söka stöd för att genomföra kulturprojekt som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till att göra Västra Götaland till en plats som syns och engagerar.

Syftet med stödet

Kulturnämnden vill uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

Kulturnämnden prioriterar enligt följande:

  • Regional potential – projekten ska vara en angelägenhet för Västra Götaland när det gäller finansiering, samarbeten och spridning. 
  • Vidga deltagandet – kulturnämnden prioriterar projekt som motverkar  diskriminering, bidrar till interkulturell dialog, jämställdhet och samverkar med civilsamhället.
  • Gynna nyskapande – kulturnämnden stödjer projekt med hög konstnärlig kvalitet, oväntade infallsvinklar och kreativa konstnärliga processer.
  • Internationellt – för att få stöd till internationellt samarbete måste tydligt anges vilka effekter projektet väntas ha i Västra Götaland.
  • Spridning – kulturnämnden prioriterar projekt som når nya målgrupper och förmår sprida erfarenheter från projektet i nya sammanhang.
  • Samverkan – kulturnämnden prioriterar projekt som samarbetar kring resurser och utvecklar sin kapacitet tillsammans med andra aktörer.
  • Medfinansiering – kulturnämnden förutsätter medfinansiering från den lokala nivån och från de samarbetsparter som ingår i projektet.

Insatser för omställning och återstart med anledning av covid-19: här avser vi kompetensutveckling och lärandeprojekt som:

  • främjar konstnärlig utveckling och nya metoder för publikdialog och vidgat deltagande, såväl analogt som digitalt
  • stärker organisationens regionala roll för att bli en resurs för andra regionala kulturaktörer, och stärka samarbeten i hela Västra Götaland
  • utvecklar organisationens arbete med hållbar utveckling för att exempelvis pröva cirkulära modeller, delandeekonomi och klimatsmarta lösningar

Vem får söka stödet?

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer, företrädesvis ideella föreningar, som vill genomföra kulturprojekt i Västra Götaland.

Läs mer om vem som kan söka utvecklingsprojekt här.

Behandling och beslut

Utvecklingsprojekten bereds gemensamt av en grupp regionutvecklare på koncernavdelning kultur. En referensgrupp bedömer den konstnärliga kvaliteten i projekten, som sedan vägs in i slutbedömningen. Referensgruppen består av fyra personer som utses på ett år av kulturchefen efter förslag från Danscentrum Väst, Konstnärscentrum Väst, Musikcentrum Väst och Teatercentrum Väst.

Beslut om tilldelning ges i samband med kulturnämndens sammanträde i juni (ansökan i mars) respektive december (ansökan i september). Besked ges inom en månad efter beslut.

Redovisning

Efter avslutat projekt vill kulturnämnden veta hur projektet genomförts och vilka regionala resultat och effekter som uppnåddes.

Guide om hur du redovisar

Logga in och redovisa här

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Beviljade projekt

Se protokoll från kulturnämnden 2020-12-10.

Beviljade projekt våren 2020

Anna Kanelid

Administrativ koordinator
Ikon för telefonnummer
[Missing text '/kiv/phonenumber' for 'Swedish']
Ikon för E-post
[Missing text '/kiv/email' for 'Swedish']

[Missing text '/common/updated' for 'Swedish']: 2021-02-05 17:02