Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsprojekt

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. Här kan du söka stöd för att genomföra kulturprojekt som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till att göra Västra Götaland till en plats som syns och engagerar.

Ansökan

Höstens ansökningsomgång är nu stängd. Beslut tas av kulturnämnden 8 december 2023. 

Syftet med stödet

Kulturnämnden vill uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

Kulturnämnden prioriterar enligt följande:

  • Regional potential – projekten ska vara en angelägenhet för Västra Götaland när det gäller finansiering, samarbeten och spridning. 
  • Vidga deltagandet – kulturnämnden prioriterar projekt som motverkar  diskriminering, bidrar till interkulturell dialog, jämställdhet och samverkar med civilsamhället.
  • Gynna nyskapande – kulturnämnden stödjer projekt med hög konstnärlig kvalitet, oväntade infallsvinklar och kreativa konstnärliga processer.
  • Internationellt – för att få stöd till internationellt samarbete måste tydligt anges vilka effekter projektet väntas ha i Västra Götaland.
  • Spridning – kulturnämnden prioriterar projekt som når nya målgrupper och förmår sprida erfarenheter från projektet i nya sammanhang.
  • Samverkan – kulturnämnden prioriterar projekt som samarbetar kring resurser och utvecklar sin kapacitet tillsammans med andra aktörer.
  • Medfinansiering – kulturnämnden förutsätter medfinansiering från den lokala nivån och från de samarbetsparter som ingår i projektet

Vem får söka stödet?

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer, företrädesvis ideella föreningar, som vill genomföra kulturprojekt i Västra Götaland.

Läs mer om vem som kan söka utvecklingsprojekt här.

Behandling och beslut

Utvecklingsprojekten bereds gemensamt av en grupp regionutvecklare på Förvaltningen för kulturutveckling, avdelning Kultur och demokrati. En referensgrupp bedömer den konstnärliga kvaliteten i projekten, som sedan vägs in i slutbedömningen. Referensgruppen består av fyra personer som utses av kulturchefen för en tvåårsperiod.

Beslut om tilldelning ges i samband med kulturnämndens sammanträde i juni (ansökan i mars) respektive december (ansökan i september). Besked ges inom en månad efter beslut.


Senast uppdaterad: 2023-01-31 13:43