Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsprojekt

Ansökan

Ansökan för hösten 2021 är stängd. Kulturnämnden tog beslut 3 december.

Nästa ansökningsomgång är öppen 1 februari till 15 mars 2022. Kulturnämnden tar beslut 22 juni 2022.

Ansök till Västra Götalandsregionens konstnärliga referensgrupp

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar varje år 20 miljoner kronor till det fria kulturlivet i Västra Götaland via medel till utvecklingsprojekt. Nu söker vi sakkunniga till den konstnärliga referensgruppen som ska utgöra ett stöd i projektbedömningen 2022-2023. Ansök senast 7 februari.

Ansök till Västra Götalandsregionens konstnärlig referensgrupp

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. Här kan du söka stöd för att genomföra kulturprojekt som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till att göra Västra Götaland till en plats som syns och engagerar.

Logga in och sök stöd för utvecklingsprojekt

Syftet med stödet

Kulturnämnden vill uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

Kulturnämnden prioriterar enligt följande:

  • Regional potential – projekten ska vara en angelägenhet för Västra Götaland när det gäller finansiering, samarbeten och spridning. 
  • Vidga deltagandet – kulturnämnden prioriterar projekt som motverkar  diskriminering, bidrar till interkulturell dialog, jämställdhet och samverkar med civilsamhället.
  • Gynna nyskapande – kulturnämnden stödjer projekt med hög konstnärlig kvalitet, oväntade infallsvinklar och kreativa konstnärliga processer.
  • Internationellt – för att få stöd till internationellt samarbete måste tydligt anges vilka effekter projektet väntas ha i Västra Götaland.
  • Spridning – kulturnämnden prioriterar projekt som når nya målgrupper och förmår sprida erfarenheter från projektet i nya sammanhang.
  • Samverkan – kulturnämnden prioriterar projekt som samarbetar kring resurser och utvecklar sin kapacitet tillsammans med andra aktörer.
  • Medfinansiering – kulturnämnden förutsätter medfinansiering från den lokala nivån och från de samarbetsparter som ingår i projektet.

Insatser för omställning och återstart med anledning av covid-19: här avser vi kompetensutveckling och lärandeprojekt som:

  • främjar konstnärlig utveckling och nya metoder för publikdialog och vidgat deltagande, såväl analogt som digitalt
  • stärker organisationens regionala roll för att bli en resurs för andra regionala kulturaktörer, och stärka samarbeten i hela Västra Götaland
  • utvecklar organisationens arbete med hållbar utveckling för att exempelvis pröva cirkulära modeller, delandeekonomi och klimatsmarta lösningar

Vem får söka stödet?

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer, företrädesvis ideella föreningar, som vill genomföra kulturprojekt i Västra Götaland.

Läs mer om vem som kan söka utvecklingsprojekt här.

Behandling och beslut

Utvecklingsprojekten bereds gemensamt av en grupp regionutvecklare på koncernavdelning kultur. En referensgrupp bedömer den konstnärliga kvaliteten i projekten, som sedan vägs in i slutbedömningen. Referensgruppen består av fyra personer som utses av kulturchefen för en tvåårsperiod.

Beslut om tilldelning ges i samband med kulturnämndens sammanträde i juni (ansökan i mars) respektive december (ansökan i september). Besked ges inom en månad efter beslut.

Redovisning

Redovisning ska ske inom två månader från det projektslut som angavs i ansökan. Projektets genomförande och ekonomi redovisas, i samma databas där ansökan om medel gjordes.

Den ekonomiska redovisningen ska skrivas under av organisationens lekmannarevisor. Under förutsättning att samtliga kvitton, fakturor etc. sparas och finns tillgängliga i projektets bokföring behöver dessa inte skickas in till koncernavdelning kultur. Om redovisning inte sker i tid kan de medel som betalats ut helt eller delvis återkallas.

Redovisning av utvecklingsprojekt – så gör ni

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Beviljade projekt

Se protokoll från kulturnämnden 2021-12-03.

Beviljade projekt våren 2021

Kultur på avstånd 2020

Under det senaste året har en stor del av Västra Götalands kulturliv fått ställa in och ställa om med anledning av pandemin. Därför vill vi lyfta några av dem som fick stöd för utvecklingsprojekt från Kulturnämnden inför 2020. Hur har de, trots omständigheterna, lyckats förverkliga sina idéer?

Konsert och motionär - Uttrycksfull och infallsrik musik presenterad av bara farten!

Ornungastämman: Plan B

Vävcenter 3.0

Trädgårdsresan

Popkollo arrangerade digitalt sommarkollo

Filmfestival för mänskliga rättigheter

Bansai! - en äventyrare

Anna Kanelid

Administrativ koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-01-26 09:19