Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsstöd 2023–2025

Ansökan

Ansökningstiden är nu stängd. Beslut tas i oktober 2022.

Kulturnämnden utlyser treåriga verksamhetsstöd 2023–2025 för att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva långsiktig basverksamhet i Västra Götaland. Stödet omfattar ordinarie verksamhet.

Att inrätta ett sökbart verksamhetsstöd är en del av en pågående översyn av samtliga kulturnämndens stödformer. Så väl framtagandet av den nya kulturstrategin Kulturstrategi och -plan för Västra Götaland 2020-2023 som översynen har visat att efterfrågan är stor bland kulturlivets aktörer av stöd till basverksamhet och av stöd som sträcker sig över mer än ett år. Tidigare har verksamhetsstödet gått till organisationer som kulturnämnden har pekat ut som värdefulla för att genomföra den regionala kulturpolitiken. Att inrätta ett sökbart verksamhetsstöd öppnar möjligheten för fler kulturorganisationer att beskriva sin regionala roll, och för fler att ta del av stödet.

Organisationer som beviljas verksamhetsstöd ska tillsammans bidra till ett kulturliv med bredd och spets, vara regionalt relevanta och representera olika konst- och kulturuttryck. Verksamhetsstöd avser bidrag för drift och löpande verksamhet, exempelvis lokalhyra, personal och aktiviteter.

Verksamhetsstödet riktas till organisationer som bedriver en eller flera av följande verksamheter:

 • Arrangörsverksamhet – arrangerar kulturutbud/kulturarrangemang för allmänheten (exempelvis utställningsarrangörer, scenkonstarrangör, arrangörsföreningar inom olika kulturuttryck eller liknande)
 • Producerande verksamhet – yrkesverksamma som producerar kultur som riktar sig till allmänheten (exempelvis fria grupper, konstnärskollektiv eller liknande)
 • Resurs- och stödstrukturer – resurs för andra (exempelvis centrumbildningar, lokalhållande organisationer, kollektivverkstäder eller liknande)

Verksamhetsstöd utlyses en gång/år.

Kulturnämnden beslutar om verksamhetsstöd 2023-2025 i oktober 2022.

Organisationer som beviljas verksamhetsstöd erhåller beviljad summa årligen under tre år, under förutsättning att medel avsätts inom kulturnämndens årliga detaljbudget. Beslutet gäller under förutsättning att kulturnämndens allmänna villkor uppfylls. För att beviljas stöd måste organisationen ha varit verksam i minst tre år.

Kriterier för verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet kan sökas av juridiska personer som har sitt säte och/eller sin huvudsakliga verksamhet i Västra Götaland.

Verksamhetsstöd kan sökas av:

 • Ideella föreningar
 • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB)
 • Ekonomiska föreningar (efter särskild prövning*)
 • Stiftelser (efter särskild prövning*)
 • Kommunala bolag och förvaltningar (efter särskild prövning*)

Verksamhetsstöd kan inte sökas av:

 • Aktiebolag utan vinstutdelningsbegränsning
 • Handelsbolag
 • Enskild firma
 • Privatperson
 • Organisationer med långsiktigt uppdrag (LSU) eller uppdragsbaserat verksamhetsstöd (UVS) från kulturnämnden
 • Ekonomiska föreningar och stiftelser måste ha stadgar som intygar att vinst inte delas ut till medlemmar.
 • Kommuner beviljas verksamhetsstöd endast i undantagsfall eftersom stödet framför allt syftar till att öka det fria kulturlivets kapaciteter.

Bedömningsgrunder

Kulturstrategi Västra Götaland utgör grunden för den samlade bedömningen av ansökningarna. I bedömningen ingår kriterierna nedan. Kulturnämnden gör också en sammanvägd bedömning av konst- och kulturinriktning, målgrupper och geografisk hemvist.

Bedömningen grundar sig i följande egenskaper:

Kvalitet och nyskapande - exempelvis professionalitet, originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet

Regional relevans och samarbetsförmåga - exempelvis innehåll, metoder, regional geografisk upptagning och/eller spridning

Social relevans och delaktighet – exempelvis verksamhet som involverar invånare och integrerar med andra verksamheter på platsen och/eller i samhället

Medfinansiering – från annan part eller parter, exempelvis lokala stöd, andra stöd eller medlemsavgifter, biljettintäkter eller nedlagd tid på egna insatser.

Ekonomisk balans och kapacitet för genomförande - organisationens förutsättningar att bedriva verksamheten som avses i ansökan

Läs mer

Läs mer om verksamhetsstöd tom.2021

FAQ om verksamhetsstöd 2023-2025

Terese Anthin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-09 09:18