Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsstöd

Stödet ges till verksamheter som bedöms vara viktiga i regionens kulturpolitiska infrastruktur samt har en kontinuerlig och långsiktig verksamhet. Stödet kan inte sökas.

Verksamhetsstöd from. 2021

Enligt beslut i kulturnämnden 2020-09-10 kommer stödformen verksamhetsstöd bli sökbart med årlig utlysning. Den första utlysningen sker under 2021. De verksamheter som har verksamhetsstöd idag kommer då behöva söka stödet, men det öppnar även för andra producerande och/eller arrangerande organisationer samt stödstrukturer inom kulturlivet. Detaljerad information om nya kriterier och ansökan kommer att publiceras på vår hemsida.

Verksamhetsstöd beslutas årligen i kulturnämndens detaljbudget men med avsikt att vara ett stöd tillsvidare förutsatt att verksamheten fortsatt existerar och utvecklas i enlighet med kulturnämndens fastställda kriterier och mål för stödet.

Kriterier för verksamhetsstöd

Utifrån sin verksamhetsidé förutsätter det regionala stödet att verksamheten utvecklar följande:

  • Vidgat deltagande – betyder att organisationen ska engagera och kännas angelägen för ett bredare urval av invånare
  • Regional relevans - betyder att organisationen gör en vidare skillnad än enbart på sin lokala ort
  • Samarbete – betyder att organisationen ska samverka med andra aktörer och nya målgrupper
  • Medfinansiering – betyder att organisationen har en stark och stabil ekonomi som också får ekonomiskt stöd från andra  håll

Redovisning

  • Insända årliga verksamhetsberättelser till koncernavdelning kultur
  • Kontinuerliga uppföljningsdialoger med Västra Götalandsregionens kulturnämnd/koncernavdelning kultur

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här


Senast uppdaterad: 2017-01-18 10:10