Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Covid-19:s påverkan på kultur- och föreningsliv

Västra Götalandsregionen följer noga utvecklingen och agerar på de snabba negativa effekter vi ser i västsvenskt kultur- och föreningsliv. Vi kartlägger behov och arbetar för nya initiativ som kan stötta kulturen i det nya ekonomiska läget. Den här sidan uppdateras löpande när ny information finns.

För er som har kulturstöd från Västra Götalandsregionen

Projekt och verksamheter kan påverkas av den rådande situationen och i förlängningen innebär det att verksamheter kan ha svårt att leva upp till uppsatta projektmål. Vi har tilltro till att vi tillsammans på ett pragmatiskt sätt kan hantera de problem som uppstår och ha en kontinuerlig dialog.

  • Vi kommer inte att kräva återbetalning för arrangemang som har ställts in.
  • För att hantera situationen framöver behöver ni i första hand planera om, skjuta upp eller ställa in aktiviteter. För att diskutera eventuell revidering av projektbudget kontaktar ni handläggare på koncernavdelning kultur genom vår myndighetsbrevlåda. 
  • När det gäller redovisning och uppföljning anpassar vi det efter er kapacitet och möjligheter. Det innebär att datum för att skicka in verksamhetsberättelser och liknande kan förlängas. Önskar ni att senarelägga årsmöten för att garantera den demokratiska förankringen är det en möjlighet. Ta kontakt med koncernavdelning kultur genom vår myndighetsbrevlåda vid behov.  
  • Frågor som rör det regionala arrangörsstödet och Kulturkatalogen Väst hanteras av Förvaltningen för kulturutveckling.

För alla samarbetsparter

Den allvarliga situationen kommer att kräva samarbete och förändrade arbetssätt av oss alla under överskådlig tid. Vid planerade sammankomster följer vi de rekommendationer som nationella myndigheter ger. VGR kommer under den närmaste tiden att vara restriktiva med möten och använda oss av digitala lösningar i större utsträckning. 

Senast uppdaterad: 2020-06-24 10:47