Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturnämnden satsar på Medier och Demokrati

Vy över Lindholmen science Park med människor som passerar över torget
Lindholmen Science Park

Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansierar forsknings- och innovationsprogrammet Medier och demokrati med 1 250 000 kronor under 2022. Medier och Demokrati är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning som sedan 2017 drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg.

Medier och Demokrati verkar för att stärka de publicistiska medierna och deras roll i demokratin, journalistiken och det offentliga samtalet i samverkan mellan medieaktörer, akademi och samhällsinstitutioner. Ett prioriterat område för plattformen är medierelaterad AI-innovation.

Den snabba medieutvecklingens effekter berör inte bara mediebranschen –invånarna, samhället och demokratin exponeras oavbrutet för nya utmaningar när det gäller tillgänglighet till redaktionellt värderad information och nyheter. Det gäller inte minst den senaste tidens händelser med Rysslands invasion av Ukraina. I kriget har alla tagit del spår har frågor om oberoende mediers möjlighet att verka hamnat högt på dagordningen. Oberoende ryska medier har tvingats gå under jorden och sluta publicera nyheter om kriget som i Ryssland inte får kallas ”krig” eller ”invasion.

Medie- och demokratiutveckling en av de mest aktuella och viktiga framtidsfrågorna – i Sverige och internationellt – och behovet av innovationskraft och samhällsforskning inom området fortsätter att tillta. Medier och demokrati har med relativt små resurser byggt upp en trovärdig och efterfrågad verksamhet och etablerat sig som nationell aktör.

Medier och demokrati bidrar till att stärka och utveckla mediebranschen så att den fortsatt håller hög kvalitet och trovärdighet. Detta är särskilt väsentligt eftersom det digitala medielandskapet ökar riskerna för att falska nyheter kan skapas och spridas på nya sätt och i en omfattning som är större än tidigare. Plattformen skapar förutsättningar för att Sverige ska vara ett av världens bästa samhällen med en stark demokrati och oberoende innovativa medier.

Västra Götalandsregionen har, genom både kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden, sedan starten 2017 avsatt tre miljoner kronor per år, totalt 6 000 000 kronor (3 000 000 kronor vardera) till Lindholmen Science Park för att etablera testarenan.

Under 2021 har Medier och demokrati genomfört flera projekt och satsningar, bland annat:

Mediebranschen och AI

Samverkan mellan Medier & demokrati och AI Sweden för att ”etablera och accelerera mediespecifik och konkurrensneutral teknikutveckling.

Medieborgare i nyhetsskugga

Projektet sker i samverkan med JMG vid Göteborgs universitet och forskar– om kategorin medieanvändare 20-35 år som sällan eller aldrig tar del av samhällsjournalistik, åtminstone inte via traditionella nyhetsmedier.

Lokalredaktör 2.0

Ett projekt med idé och rötter i den svenska lokaljournalistikens vardagsmylla. Tidningen Sydöstran i Blekinge, Media, Södertörns högskola och Medier & demokrati utforskar lokalredaktörens, och den riktigt lokala journalistikens roll.

Future of Democracy

Den 20-21 september 2022 genomfördes Future of Democracy Summit med över hundra deltagare från hela världen – ledare inom offentlig sektor, näringsliv och akademi diskuterade AI och demokrati under två dagar.

Medier & Demokrati

Se ärende 22 i kulturnämndens handlingar

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare – Film och litteratur
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-03-25 11:34