Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023

Publicerad:

Från och med år 2020 får Västra Götaland en ny kulturstrategi och -plan. ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver vilka megatrender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

Samtiden och framtiden kännetecknas av komplexa utmaningar som kräver kreativa idéer för att möta samhällsförändringar och människors behov. Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020–2023 är ett resultat av intensiva dialoger och samråd. Syftet har varit att tillsammans med kommuner, kommunalförbund, organisationer, institutioner, företag och akademi identifiera gemensamma prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv. Processen har inkluderat ca 1300 personer i ett fyrtiotal samråd och dialoger som genomförts under hösten 2018 och våren 2019. Kommunerna i Västra Götaland har deltagit i fyra delregionala kulturpolitiska dialoger. I oktober 2019 beslutade Regionfullmäktige att anta Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023.

Kulturstrategin är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver vilka mega­trender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Den är ett verktyg för dialog och samverkan med myndigheter, kommuner och kommunalförbund samt aktörer inom de konst- och kulturområden som ska utvecklas.

- Strategin omfattar inte all utveckling, utan fokuserar på prioriterade utvecklingsområden som behöver genomföras i samverkan. Den är utformad för att ta höjd för det vi ännu inte känner till, liksom för förändringar och skiftningar i samhället. Strategin är en färdplan för vårt gemensamma arbete med ambition att kulturen ska både nå och angå fler i Västra Götaland, säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Kulturstrategi Västra Götaland inkluderar också Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023. Biblioteksplanen identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar. Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten och vägledande för kommunala biblioteksplaner. Dessutom ger den underlag för att stärka samverkan mellan biblioteken för att förverkliga visionen om Det goda livet.

Läs mer och ladda ner Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023 samt Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023

Beställ tryckt version av Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023

Beställ tryckt version av Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023 


Publicerad: