Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Satsning på samtida cirkus i Västra Götaland

Publicerad: Uppdaterad:

Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör samarbetar i pilotprojektet Cirkus i Väst för att utveckla den samtida cirkusen i Västra Götaland. Stora Teatern, som projektleder satsningen, får 750 000 kronor i stöd till pilotprojektet från Kulturnämnden.

Pilotprojektets ska utveckla en inriktning, modell och plan för ett kommande treårigt regionalt projekt för samtida cirkus. Projektet ska fokusera både på konstnärlig utveckling och pedagogisk verksamhet. Pilotåret innehåller skapandet av en turnerande föreställning, etablering av ett regionalt arrangörsnätverk och utredning av förutsättningarna för utökad pedagogisk verksamhet för barn och unga.

Pilotprojektet ska pågå mellan oktober 2018 och november 2019. I september 2019 kommer en ny ansökan om ett treårsprojekt göras, inklusive regionala utvecklingsmedel från Statens Kulturråd. Under pilotåret kommer följande aktiviteter genomföras:

  • En pilotföreställning produceras för de regionala scenerna. Föreställningen ska kunna spela på flera platser i regionen och fungera som en ”dörröppnare” och inspiratör för projektet.

  • Ett nätverk av scener, arrangörer och samarbetspartners för föreställningar och produktion etableras.

  • Utredning och projektering av förutsättningar för pedagogisk verksamhet genomförs och skapande av nätverk för barn- och ungdomsverksamhet i regionen påbörjas.

Läs mer

Kartläggning av den professionella samtida cirkusen (Kulturrådets skriftserie 2017:4)

Om nycirkus

”Nycirkus” blev ett begrepp i Frankrike och England mitten av 1970-talet på en föreställningsform inom den fria alternativa teatermiljön, som baseras på cirkusfärdigheter. Fenomenet nycirkus sprängde gränserna för den klassiska cirkusen: konventionellt, konstnärligt, kulturellt och socialt. Nycirkusen blev starten på en utveckling, som i dag har öppnat upp för att etablera cirkus som scenkonst på lika nivå med dans, teater, performance-konst och liknande.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2018-11-02 09:37