Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning av utbildningsstipendier för konstnärer och kulturutövare

Kulturnämnden har fattat beslut om ett antal åtgärder utifrån sviterna av Covid-19. Ett av besluten är att utlysa 100 utbildningsstipendier om 17 000 kr vardera (skattefritt) till konstnärer och kulturutövare i Västra Götaland.

Kurserna är konstartsövergripande och har utformats i samråd med centrumbildningarna (se info nedan) i Västra Götaland. Stipendiernas fördelning baseras på antalet medlemmar i respektive centrumbildning. För konstnärer inom audiovisuella medier står Kulturakademins branschråd för bedömningen.

 

Beslutet i sin helhet, samt information om fler insatser för regionens kulturliv, finns att läsa på www.vgregion.se/stodpaketkultur 

Välj mellan tre digitala kurser

1. Marknadsföring, rörlig bild och livestreaming

Syfte: att få både övergripande kännedom om och fördjupning av marknadsföring i sociala medier för att nå ut med sitt budskap med hjälp av rörlig bild. Deltagarna kommer också få kunskap kring att arbeta med streaming.

Mål: vid avslutat kursblock ska deltagarna ha verktygen att själva på ett enkelt sätt kunna framställa marknadsföringsmaterial för spridning i bland annat sociala medier. Deltagarna kommer också att ha redskapen kring att arbeta med streaming av filmade föreställningar/uppträdanden/konserter/produktfilmer av konstföremål/vernissager, litteraturuppläsningar, readings.

Kurslängd: 6-8 dagar inklusive eget arbete

2. Stresshantering och ledarskap

Syfte: att få både övergripande kännedom om och fördjupning i flera steg inom hållbart yrkesliv och ledarskap. 

Mål: vid avslutat kursblock ska deltagarna ha tillämpande verktyg för att kunna arbeta förebyggande inom stresshantering, teambuilding, gruppdynamik och konflikthantering.

Kurslängd: 4-5 dagar inklusive eget arbete

3. Strategiskt entreprenörskap

Syfte: för det första att få övergripande kännedom om och fördjupning i att formulera en affärsidé och vision. För det andra att få kunskaper om sälj och finansiering som ökar möjligheterna till att leva på sin konst.

Mål: Vid avslutat kursblock ska deltagarna ha verktyg att tillämpa på egenhand. Deltagarna ska ha kunskap att arbeta vidare med sin affärsidé, visionsarbete, samt sälj- och sponsringsarbete.   

Kurslängd: 5-7 dagar inklusive eget arbete

Vem kan söka?

Professionellt verksamma konstnärer och kulturutövare inom alla genrer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna riktar sig till enskilda konstnärer (privatpersoner), inte organisationer eller företag. Centrumbildningarnas kriterier för och kompetens att bedöma professionell konstnärlig verksamhet gäller.

Sökande väljer själv till vilken centrumbildning ansökan skickas, du behöver inte vara medlem i någon centrumbildning för att söka.

Bedömningsgrunder

Stipendiaterna nomineras av centrumbildningar med verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen (se nedan), samt Kulturakademins branschråd för audiovisuell media. Juryerna representerar centrumbildningarnas sakkunskap inom ett eller flera områden. Huvudkriteriet är vilken påverkan som covid-19 har haft på sökandens professionella verksamhet (uppdrag som avslutats eller ställts in, med mera).

Den som har sökt och fått annat stipendium från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen* eller Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götaland** under 2020 kan inte ta del av utbildningsstipendiet.

*Kulturstipendium, Arbetsstipendium

**Residency at home

När meddelas beslutet?

Juryerna lägger fram förslag till beslut för Västra Götalandsregionens kulturnämnd, som tar beslut före midsommar. Besked lämnas snarast möjligt efter att beslut har tagits. Besked lämnas bara till de som beviljats stipendium.

Kurserna arrangeras exklusivt för stipendiaterna med start under försommaren. Från och med oktoberöppnas de upp avgiftsfritt för deltagare inom ramen för Kulturakademins ordinarie verksamhet. 

Ange följande i ansökan

  • Namn, personnummer, telefonnummer, folkbokföringsadress, e-postadress
  • CV, gärna via länk.
  • Har du tagit del av andra stipendier under 2020? Om ja, ange vilket/vilka.
  • Beskriv vilken påverkan covid-19 har haft på din professionella verksamhet (uppdrag som avslutats eller ställts in, med mera). Max 2 000 tecken ink blanksteg.
  • Ange vilken utbildning du önskar delta i. obs; ange förstahandsval och andrahandsval.
  • När du tar emot utbildningsstipendiet, förbinder du dig till att delta i kursen samt göra en kortfattad kursutvärdering efter genomgången kurs.

Skicka din ansökan till en av centrumbildningarna/branschrådet nedan, senast måndag den 1 juni kl 23.59. Ange "utbildningsstipendium" i ämnesraden.

Skicka din ansökan till en av centrumbildningarna/branschrådet

Musikcentrum & Göteborg Artist Center: mcv@mcv.se

Centrum för dramatik & Författarcentrum: ammy@centrumfordramatik.se

Konsthantverkscentrum: ellen.dynebrink@konsthantverkscentrum.se

Författarcentrum & Centrum för dramatik: siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se

Danscentrum: vast@danscentrum.se

Konstnärscentrum & Illustratörcentrum (Obs! ange i ämnesraden vilken centrumbildning du önskar ska handlägga ansökan): vast@illustratorcentrum.se

Svensk form väst: vast@svenskform.se

Teatercentrum: marcus.lilliecrona@teatercentrum.se

Branschrådet för audiovisuella medier: info@kulturakademin.com

Kontakt

Har du frågor om kurserna? Hör av dig till Kulturakademin via info@kulturakademin.com

Har du frågor om ansökningsförfarandet? Hör av dig till kulturavdelningen på Västra Götalandsregionen via myndighetsbrevlådan kultur@vgregion.se

Läs mer om Västra Götalandsregionens insatser för kultur- och föreningsliv på www.vgregion.se/kulturcovid19 


Senast uppdaterad: 2020-05-18 08:30