Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

MIK-läktaren

Torsdag 26 september

09.40-10.00 Spelifierade textsamtal

Skolbibliotekarien Tobias Gard som har lång erfarenhet av att arbeta med spelifierade textsamtal delar med sig av sina kunskaper och pratar om varför och hur man kan jobba med spel i klassrummet, med särskilt fokus på mänskliga rättigheter. Tobias Gard fick SCIRA:s hedersdiplom 2017, för sin nytänkande läsundervisning i rollen som skolbibliotekarie på Kronan i Trollhättan.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Tobias Gard

10.20-10.40 Game Literacy: vad alla behöver veta om spel

Carl Heath, särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet och Jonas Linderoth, professor i Medier, estetik och berättande, samtalar om begreppet Game Literacy och vikten av att förstå spel som kulturyttring.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Högskolan i Skövde

10.40-11.00 MIK i relation till spelkultur och spelutveckling

Forskare från avdelningen för spelutveckling vid Högskolan i Skövde samtalar.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Högskolan i Skövde

12.00-12.20 Filmkunnighet i praktiken

Vi i Forum för visuell praktik - Barnfilmskolan föreläser om filmkunnighet i praktiken.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Akademin Valand  

13.00-13.20 Medborgarservice: om handledning och vägledning

Personal från Medborgarservice i Trollhättan om deras arbete som en länk mellan kommuninvånarna och samhällets olika funktioner när individen inte själv klarar av att ta vissa kontakter, fylla i vissa blanketter eller hitta viss information. Verksamheten är belägen på en grundskola i ett segregerat område.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Medborgarservice i Trollhättan

13.40-14.00 Uppkopplad i Östra Göteborg

Samhället rör sig mot en ökad digitalisering och alltfler analoga tjänster försvinner. Den som saknar förutsättningar att ta till sig information och hantera digitala verktyg hamnar alltmer utanför samhället. Många invånare i Bergsjön, Östra Göteborg är socioekonomiskt resurssvaga och därmed beroende av stöd från t.ex. bibliotek och medborgarkontor för att hantera kontakter med myndigheter, bank, skola etc. Genom att stärka invånarna i deras digitala kompetens, det vill säga förmågan att hantera internet och att använda digitala verktyg och tjänster, vill projektet Uppkopplad i Östra Göteborg bidra till minskad segregation och till att fler är delaktiga i samhället.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Uppkopplad i Östra Gbg

15.00-15.20 Mahdis poddradio: om nyheter och det svenska samhället

Sedan fem år tillbaka kollar Mahdi Deer Hamadi av nyhetsläget, främst den lokala rapporteringen i hemstaden Trollhättan men även större svenska och internationella händelser, och sammanfattar det på somaliska i form av poddradio. Han har lyssnare i hela Sverige och i flera länder i Europa. Här berättar han om sin drivkraft och sitt arbete.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Mahdi Deer Hamari

15.40-16.00 Ide A Drottninghög: från dialog till verksamhet

Förebilden till Ide A Drottninghög kommer från stadsdelen Tower Hamlets i London. Där förde de vanliga biblioteken en tynande tillvaro och besökarna uteblev. Istället satsade man på nya, moderna bibliotek – så kallade Idea stores. Bibliotekets traditionella tjänster kombinerades med ett utbud som besökarna i närområdet ville ha. Nu lyfter vi fram Drottninghög på samma sätt genom att ta vara på all den kreativitet och det engagemang som finns i bostadsområdet. Tanken är att verksamheten ska formas i takt med stadsdelens behov. Idé A är ingen färdig verksamhet. Den bärande idén är att allt som sker ska formas av och med de boende själva.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Ide A Drottninghög

Fredag 27 september

09.00-09.20 MIK, hållbar utveckling och Globala Målen

MIK och hållbar utveckling hör utan tvekan samman; i en värld där vissa förnekar klimatförändringarna, där spridningen av felaktig information är snabb och där barns och ungdomars frustration över vuxnas handlingsförlamning världen över bara växer. Vi pratar om och funderar över hur utmaningarna ser ut på lokal, nationell och internationell nivå i arbetet med att implementera de Globala Målen och sprida detta till så många som möjligt. Medverkar gör Navet Science Center.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Navet science center

10.40-11.00 Ctrl+ : Data Detox kit för barn

Ctrl+ är en metod som främjar 9–12-åringars självkännedom, integritet och identitet på nätet. Hör Rebecca berätta mer om hur arbetet formas i Västerbotten.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Region Västerbotten

11.00-11.20 Digitalt först

Om det nationella projektet Digitalt först. 2018–2020 pågår biblioteksprojektet Digitalt först med användaren i fokus i hela landet. Projektet syftar till att fortbilda landets folkbibliotekspersonal så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. 

Västra Götalandsregionen tillsammans med Digitalt först

11.40-12.00 Webbaserad skoltidning: elevens röst och möjlighet

Jörgen Leidebrant, skolbibliotekarie på Nyköpings högstadium berättar om sitt arbete som redaktör för en skoltidning där eleverna skriver egna artiklar, gör poddar, skriver berättelser med mera. Skoltidningen ger eleverna en röst och en möjlighet att prova på olika medier, och samtidigt bli publicerade.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Nyköpings högstadium

13.40-14.00 Storytelling i sociala medier

Thomas Arnroth, journalist på KIT och Årets journalist berättar om effektiv storytelling i sociala medier med video och text, samt om hur det går att främja inkludering och jämställdhet på smarta och enkla sätt.

Västra Götalandsregionen tillsammans med KIT och Thomas Arnroth

15.40-16.00 Internetkunskap - vad behöver medborgaren förstå?

Internetstiftelsen om internetkunskap.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Internetstiftelsen

16.00-16.20 Sant eller Falskt: om digital källkritik

Folkets Bio Filmpedagogerna föreläser med filmklipp om hur allmänheten kan bli bättre på digital källkritik - med praktiska tips och förslag.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Filmpedagogerna

Lördag 28 september                          

11.40-12.00 Uppkopplad i Östra Göteborg

Samhället rör sig mot en ökad digitalisering och alltfler analoga tjänster försvinner. Den som saknar förutsättningar att ta till sig information och hantera digitala verktyg hamnar alltmer utanför samhället. Många invånare i Bergsjön, Östra Göteborg är socioekonomiskt resurssvaga och därmed beroende av stöd från t.ex. bibliotek och medborgarkontor för att hantera kontakter med myndigheter, bank, skola etc. Genom att stärka invånarna i deras digitala kompetens, det vill säga förmågan att hantera internet och att använda digitala verktyg och tjänster, vill projektet Uppkopplad i Östra Göteborg bidra till minskad segregation och till att fler är delaktiga i samhället.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Uppkopplad i Östra Gbg

13.00-13.20 Storytelling i sociala medier

Thomas Arnroth, journalist på KIT och Årets journalist berättar om effektiv storytelling i sociala medier med video och text, samt om hur det går att främja inkludering och jämställdhet på smarta och enkla sätt.

Västra Götalandsregionen tillsammans med KIT och Thomas Arnroth

Söndag 29 september

11.40-12.00 Sant eller Falskt: om digital källkritik

Folkets Bio Filmpedagogerna föreläser med filmklipp om hur allmänheten kan bli bättre på digital källkritik - med praktiska tips och förslag.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Filmpedagogerna

Senast uppdaterad: 2019-09-30 11:53