Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

MIK-workshop

Torsdag 26 september

09.00-10.00 Textäventyr: storytelling och speldesign

Textäventyr är ett öppet verktyg för att skapa interaktiva och multimodala digitala texter. Göteborgsregionen har utvecklat och fortsätter utveckla verktyget för att stödja arbetet med språkutveckling, läs-och skrivkunnighet och digital kompetens. Att förstå, men även själv kunna skapa digitalt material på enkelt sätt är en rättighet i vårt digitala samhälle och Textäventyr kan här uppmuntra till detta genom att ge möjlighet till kreativt skapande där språket är i fokus. Detta ger samma förutsättningar för alla individer, oavsett bakgrund, språk, klass, ålder, kön med mera, att sprida sina personliga berättelser i form av interaktiva historier. Besökare kan skapa och dela Äventyr under mässan, testa Äventyr skapade av till exempel SFI-studenter och även se hur pedagoger arbetar med Äventyr för att skapa digitala lärandesituationer, som exempelvis ett interaktivt Äventyr om MIK.

Västra Götalandsregionen tillsammans medGöteborgsregionen (GR) och Henrik Krant

10.20-10.40 Mediapoolen i ett MIK-perspektiv

Enligt FN:s universella fri-och rättigheter har alla människor rätt att ta emot och sprida information och rätt till utbildning. Mediapoolen Västra Götaland AB arbetar för att erbjuda kvalitetssäkrade resurser till alla barn och unga i grundskolan och gymnasiet samt till alla äldre invånare i 37 kommuner i Västra Götaland. Vi uppmuntrar varje individs personliga utveckling genom att ge tillgång till målgruppsanpassat material i olika digitala former, så som film, e-böcker och digitala verktyg. Mediapoolens personal medverkar.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Filmpedagogerna Mediapoolen

11.00-11.20 Lärplattformen Digiteket - bibliotekens digitala plats för lärande

Digitalt först med användaren i fokus visar lärplattformen Digiteket - bibliotekens digitala plats för lärande!

Västra Götalandsregionen tillsammans med Digitalt först

11.20-11.40 Wikifika: Wikipedia och biblioteken

Digitalt först med användaren i fokus om Wikipedia och biblioteken. Digitalt först med användaren i fokus samarbetar med Wikimedia, genom att höja wiki-kompetenser stärker vi våra källkritiska förmågor och Wikipedia fortsätter utvecklas till ett ännu bättre uppslagsverk.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Digitalt först

12.00-13.20 Mobile Stories: medieplattform för ungas röster

Vår publiceringsplattform är uppbyggd som ett nätverk av skol- och kommunsajter. Det ger eleven valet att publicera på en eller flera av dessa. Vi vill på så sätt ge unga i hela landet en möjlighet att ta del av varandras tankar, idéer och åsikter och öppna för utbyte utanför den egna kretsen. Mobile Stories medieplattform är också en kanal mellan unga och vuxenvärlden. Här kan inte bara kompisar, släkt och vänner kan ta del av materialet utan även de som har makten över ungas vardag. I tider då samhället förändras snabbt finns också ett stort värde i att ta del av ungas erfarenheter, problemformuleringar och lösningar. Deras röster kan ge samhället kunskap om hur framtiden kommer att formas.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Mobile Stories

13.40-14.40 StudioN: elevens egen samhällsredaktion

StudioN:s workshops syftar till att föra en dialog kring hur vi skapar samverkansprojekt där elever får vara en aktiv del i samhällsutvecklingen och i och med det utveckla medie- och informationskunnighet (MIK).  Med samhällsredaktionen StudioN dokumenterar elever och lärare det som händer på och runt den egna skolan, hittar samarbeten med aktörer i lokalsamhället och engagerar sig i olika samhällsfrågor. Medverkar gör representanter från NAV Sweden, elever och lärare som tillsammans visar ett redaktionellt arbetssätt.

Västra Götalandsregionen tillsammans med NAV Sweden

Fredag 27 september

09.00-09.40 iRead: intelligenta appar för läsning på engelska i mellanstadiet

Genom samarbete mellan forskare och lärare inom EU-projektet iRead utvecklas en serie appar för surfplattor som ska stödja elevers läsande på engelska. De intelligenta apparna personaliseras och stöttar varje elev på deras nivå och efter deras behov. Välkommen att prova iRead-apparna och diskutera användningen av personaliserade appar för läsning på engelska i mellanstadiet i svenska skolor.

Västra Götalandsregionen tillsammans med iRead

09.40-10.40 MIK, hållbar utveckling och Globala Målen

MIK och hållbar utveckling hör utan tvekan samman; i en värld där vissa förnekar klimatförändringarna, där spridningen av felaktig information är snabb och där barns och ungdomars frustration över vuxnas handlingsförlamning världen över bara växer. Med avstamp i de globala målen och med inspiration från Greta Thunbergs entusiasmerande aktioner kommer deltagarna uppleva en workshop där vi tillsammans funderar över och arbetar med hur utmaningarna ser ut på lokal, nationell och internationell nivå i arbetet med att implementera de Globala Målen och sprida detta till så många som möjligt. Medverkar gör Navet Science Center.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Navet science center

12.20-12.40  Lärplattformen Digiteket – bibliotekens digitala plats för lärande

Digitalt först med användaren i fokus visar lärplattformen Digiteket.

Västra Götalandsregionen tillsammans med Digitalt först


Senast uppdaterad: 2019-09-04 17:12