Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Varför är medie- och informationskunnighet viktigt?

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger Bokmässans tema Medievetenhet och berättar om varför regeringen sjösatte den nationella MIK-satsningen. Fr.v: Carl Heath, regeringens särskilda utredare, Rosaline Marbinah, ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, Jack Werner, journalist, Karin Linder, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening, Kulturminister Amanda Lind, Katti Hoflin, kulturchef VGR, Sofia Wadensjö Karén, VD, UR, Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet och Anette Novak, direktör Statens medieråd.
Fotograf: Kimberly Åkerström

Västra Götalandsregionen har under många år arbetat med medie- och informationskunnighet (MIK) och gör en storsatsning på MIK-frågor under 2022. MIK-frågan är inte ny och särskilt bibliotek och skolor har arbetat med den i åratal, men i ljuset av den allt mer digitaliserade värld vi lever i är den mer aktuell än någonsin. Det är en central demokratifråga.

I takt med att medieutbudet ökar blir det allt viktigare att kunna värdera och kritiskt granska text och bild. Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett begrepp för att beskriva de kunskaper vi behöver för att kunna ta till oss information, sätta den i ett sammanhang och bedöma om den är korrekt. Att förstå flödet av nyheter och ha en källkritisk förmåga är kärnan i yttrande- och informationsfriheten och därmed i demokratin. I MIK-begreppet ingår ett antal färdigheter som alla bidrar till förmågan att hitta, analysera, kritiskt värdera och skapa innehåll i medier.

Vad vill vi uppnå?

För att stärka invånarnas medie- och informationskunnighet (MIK) gör Västra Götalandsregionen en rad insatser. I den regionala utvecklingsstrategins kraftsamling digitalisering finns MIK med tillsammans med digital delaktighet som ett en av fem inriktningar och i kulturstrategi 2021–2024 finns följande prioriteringar:

  • Stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka motståndskraften mot desinformation i samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning

  • Stärka journalistiken i lokalsamhället och invånarnas egenmakt genom pilotprojekt i journalistiska och källkritiska metoder

  • Främja utvecklingen av publicistiska medier genom att utveckla den nationella arenan Medier och demokrati

Utöver kulturnämndens insatser så arbetar Förvaltningen för kulturutveckling med att stärka bl a bibliotekens roll i MIK-arbetet. Läs mer om förvaltningens MIK-arbete här: Medie- och informationskunnighet - Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se)

Vad händer på MIK-området just nu?

- Nationell MIK-konferens i samverkan med Göteborgs universitet den 26–27 oktober. På konferensen lyfts särskilt frågan om hur den regionala och nationella nivån gemensamt kan bidra till att stärka medie- och informationskunnigheten i hela Sverige. Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap 26–27 oktober 2022 - Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se)

- Nationellt MIK-nätverk – Västra Götalandsregionen har tagit initiativet till ett nationellt MIK-nätverk med representanter från samtliga regioner för att vara en gemensam röst för den lokala och regionala MIK-verksamheten gentemot nationella aktörer.

- Future of Democracy på Lindholmen i november, är en nationell konferens om AI och demokrati som vi medfinansierar. Future of Democracy

- Medier och demokrati – är en nationell arena för publicistiska medier på Lindholmen Science Park i Göteborg där vi också är medfinansiärer.

- Lokala nyheter i en global tid – samarbetsprojekt mellan tre lokala nyhetsredaktioner och närliggande bibliotek för att stärka förstagångsväljares mediekunnighet.

- Redaktionell fristad – i oktober anländer tre journalister från en av Rysslands mest välrenommerade fristående tidningsredaktioner för att under två år bedriva sin verksamhet i Västsverige. Projektet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Föreningen Grävande Journalister, Göteborgs-Posten, Svenska institutet, Sätila foundation och Göteborgs universitet.

- Inom det regionala biblioteksuppdraget stöttar VGR folkbibliotekens arbete med digital delaktighet och MIK.  

I den nya kulturplanen för 2020-2023 får MIK-frågorna ännu större utrymme än tidigare. Som offentlig organisation behöver VGR stärka invånarnas källtillit och källkritik, när mätningar från SOM-institutet visar att invånarnas förtroende för offentliga aktörer minskar, skriver VGR i Kulturstrategi- och plan för Västra Götaland 2020-2023.

Kulturstrategi och -plan för Västra Götaland 2020-2023

Vår bästa tid är nu? Regionrapport 2018- hållbar utveckling i Västra Götaland


Senast uppdaterad: 2022-09-14 13:17