Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen syftar till att ge den regionala nivån ökat utrymme och förutsättningar för att göra prioriteringar, samt att tydliggöra rollfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå.

Modellen betonar samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och styrs av Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919). Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Bidragsgivning från staten

Enligt den statliga förordningen (2010:2012) regleras förutsättningarna för bidragsgivningen från staten. Regionen ska i samverkan med länets kommuner och i samråd med det fria kulturlivet och civilsamhället ta fram en plan för hur de statliga medlen ska fördelas till regional kulturverksamhet. Tidigare avgjorde staten vilka regionala kulturinstitutioner och verksamheter som berättigades statligt stöd. De statliga medlen omfattar cirka 20 % av den totala kulturbudgeten i Västra Götalandsregionen. 

Bidragsgivningen ska enligt förordningen främja en god tillgång för länets invånare till:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
  • professionell bild- och formverksamhet,
  • regional enskild arkivverksamhet,
  • filmkulturell verksamhet, och
  • främjande av hemslöjd.

Sofia Lubian

Flernivåsamverkan och kultursamverkansmodellen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-09 14:35