Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunikation

Material och kommunikationsstöd till er som är med och genomför Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023.

Huvudbudskap

Huvudbudskapen ska stödja vår gemensamma kommunikation om kulturstrategin. De sammanfattar och förklarar de viktigaste budskapen från strategin och kan användas som de står nedan eller skrivas om efter sammanhang. Huvudbudskapen kan också användas till en så kallad ”boilerplate”, en kort, förklarade text i slutet av en nyhet, pressmeddelande eller webbsida, där man vill sätta en enskild händelse i ett större sammanhang. De kan användas ordagrant eller som ett underlag att plocka delar ifrån.

  • Kulturstrategins mål är att möjliggöra ett kulturliv i Västra Götaland som når och angår invånarna.
  • Genom fem strategiska områden riktas insatser och resurser för att nå målet: vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen.
  • Ett levande kulturliv kan bidra till demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, vara socialt relevant, ha ekonomisk potential och stärka regional profilering.
  • Kultur kan vara en stark kraft för en enskild människa och har samtidigt stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Kulturens värden kan bygga attraktiva samhällen, gemenskap, företag, innovationer och även ge god hälsa. Ett fritt kulturliv är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till en levande demokrati.
  • Kulturstrategin genomförs av kommuner, kommunalförbund, region, civilsamhälle, institutioner, det fria kulturlivet, näringsliv och akademi såväl som en rad olika myndigheter – samma aktörer som i dialog har tagit fram strategin.
  • Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023 är ett politiskt dokument som beslutas av Västra Götalandsregionens politiker. Utifrån strategin fattar kulturnämnden vidare beslut och fördelar medel till kulturlivet i Västra Götaland.

Webb

Hänvisa till VGR:s webbsida om strategin med kortadressen www.vgregion.se/kulturstrategi. Då riskerar ni inte att länkar bryts om vi byter plats på sidor, uppdaterar dokument eller flyttar information från en sida till en annan. Det är också enklare att säga och minnas vid presentationer eller att skriva i sociala medier.

Förkortningar

Dokumentet där kulturstrategin (strategin som alla parter i Västra Götaland genomför) finns innehåller även den kulturplan som Västra Götalandsregionen (organisationen) har antagit. Dokumentet i sin helhet heter Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023. Men det går bra att säga och skriva Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023, om man enbart avser strategidelen. Det finns ingen officiell förkortning för dokumentet (som till exempel KS eller liknande). I löpande text går det bra att korta ner det till "kulturstrategin" om man tidigare hänvisar till dokumentet. 

Sociala medier

I sociala medier använder Västra Götalandsregionen #VGRkultur i kommunikation om Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023. Från VGR kommunicerar vi om strategin i våra sociala medier på 

Nyhetsbrev från VGR

En viktig kanal för Västra Götalandsregionens kommunikation om arbetet med genomförandet av strategin är vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på nyhetsbrevet här


Senast uppdaterad: 2021-12-02 15:13