Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Manus: Introduktion till den regionala kulturpolitiken i Västra Götaland.

Här kan du läsa manus till filmen Introduktion till den regionala kulturpolitiken i Västra Götaland.

Västra Götaland har ett fantastiskt kulturliv som finansieras genom att kommuner, region och staten tillsammans lägger cirka 3,9 miljarder kronor på kultur. 

Den största delen, cirka 50 %, finansieras av kommunerna. Cirka 30 % står regionen för och cirka 20 % står staten för. 

Målet, det är att pengarna ska gå till kultur av hög kvalitet som når och angår så många som möjligt i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen, staten, kommunalförbunden och kommunerna arbetar tillsammans för att resurserna ska användas så effektivt som möjligt genom kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen förutsätter att regionen skriver en regional kulturplan för att få statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i Västra Götaland. I Västra Götaland heter dokumentet Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2020-2023. Den beskriver den regionala kulturpolitikens strategier och mål, och innehåller ett antal konst- och kulturområden och hur de ska utvecklas under fyra år. 

Den statliga förordningen som reglerar kultursamverkansmodellen anger vilka konst- och kulturområden som alla regioner måste arbeta med, men flera områden i strategin är Västra Götalandsregionens egna prioriteringar. Det är dels områden som kulturverksamheter och kommuner i Västra Götaland tillsammans har pekat ut som viktiga för samverkan. Dels är det områden som regionens kulturnämnd ansvarar för enligt reglementet. Till exempel medie- och informationskunnighet, folkbildning, kulturskola, nationella minoriteter och kulturella och kreativa näringar. 

Kulturstrategin baseras på en kontinuerlig dialog med kommunernas och kommunalförbundens politiker och tjänstepersoner samt med kulturlivets aktörer. Strategin ligger sen till grund för hur statliga och regionala medel fördelas i Västra Götaland, och vilket utvecklingsarbete som regionen prioriterar under fyra år. 

Det är viktigt för Västra Götalandsregionen att kulturstrategin är angelägen för kommuner, kommunalförbund och kulturlivets aktörer. Den omfattar alltså hela det kulturpolitiska uppdraget och inte bara den statligt finansierade kulturen. 

Kulturstrategin utförs exempelvis genom att Västra Götalandsregionen ger uppdrag till institutioner och verksamheter, utlyser medelförvaltning tillfälliga projekt och satsningar, samt sluter överenskommelser med kommunalförbund. Men framför allt handlar genomförandet om kommunernas och verksamheternas vilja ty arbeta i strategins riktning. 

Regional och statliga medel ska skapa förutsättningar för att vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen - det vill säga det som står i kulturstrategin. 

Västra Götalandsregionen arbetar för att alla inblandade ska veta hur, när och var man kan påverka den regionala kulturpolitiska agendan. De politiska företrädarna för regionen och de fyra kommunalförbunden träffas årligen för att diskutera gemensam utveckling. Överenskommelserna samlar resurser, ger utrymme för delregionala variationer och prioriteringar i genomförandet av de regionala kulturstrategin. 

Varje år träffar företrädare för Västra Götalandsregionens kulturnämnd kommunala politiker och kulturchefer i regionen för att diskutera kulturpolitiska utmaningar och prioriteringar. Syftet är att alla som vill kan låta budgeten för nästa år påverkas av det som man kommer fram till. 

Förutom den kulturpolitiska dialogen har tjänstepersonerna på koncernavdelning kultur löpande dialog med kulturlivets aktörer. Kulturpolitikens uppgift, det är att skapa förutsättningar men det är kulturlivets aktörer som driver den konstnärliga utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Var fjärde år arrangeras dessutom en gemensam konferens med regionala och kommunala politiker och tjänstepersoner för att utbyta kunskap och erfarenheter tillsammans med kulturlivets aktörer. 

Det här var en kort introduktion till kultursamverkansmodellen och Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2020-2023. Hela kulturstrategin finns att läsa på vår hemsida vgregion.se/kultur. 


Senast uppdaterad: 2020-11-16 16:30