Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Storsatsning på medie- och informationskunnighet

Digitalisering, teknisk utveckling, nya medieformer och informationsförmedlare ställer nya krav på oss som invånare, inte minst ur ett demokratiperspektiv. Västra Götalandsregionen har under många år arbetat med medie- och informationskunnighet (MIK) och under 2019 och framåt kommer regionen att satsa ännu mer på området, då det är en central demokratifråga. I september står regionen värd för en UNESCO-konferens på temat, samtidigt som vi är huvudpartner för ett av bokmässans teman 2019: Med(ie)vetenhet.

Vad är medie- och informationskunnighet?

Enkelt sagt kan man säga att medie- och informationskunnighet handlar om de kompetenser och förmågor invånare behöver för att fullt ut använda sina grundläggande mänskliga rättigheter som t ex åsikts- och yttrandefrihet. Det handlar också om att ha kunskaper för att kunna hitta, granska och värdera information – och därmed öka motståndskraften mot propaganda, manipulering av fakta och desinformation. Frågan är inte ny och särskilt bibliotek och skolor har arbetat med den i åratal, men i ljuset av den allt mer digitaliserade värld vi lever i är den mer aktuell än någonsin. 

Global Media and Information Literacy (MIL) Feature Conference 2019

24–26 september 2019 står Västra Götalandsregionen därför värd för UNESCO-konferensen Global Media and Information Literacy (MIL) Feature Conference 2019 tillsammans med Svenska Unescorådet och Göteborgs universitet. Vi är också huvudpartner för ett av bokmässans nya huvudteman för 2019: Med(ie)vetenhet. 

- Genom värdskapet och samarbetet med Bokmässan vill Västra Götalandsregionen understryka kommunernas och regionernas roll för att öka medie- och informationskunnigheten och uppmuntra till att fler regioner i Sverige engagerar sig i frågan, säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Värdskapet innebär en unik möjlighet för nationella aktörer att kraftsamla och få till ett gemensamt ramverk för denna viktiga demokratifråga.

Konferensen arrangerades av UNESCO för första gången 2011 i syfte att stärka social inkludering och interkulturell dialog genom medie- och informationskunnighet. Deltagarna på konferensen kommer från hela världen och arbetar med MIK-frågor främst inom myndigheter, intresseorganisationer, forskning och högre utbildning, men det finns också programpunkter som visar på praktiska exempel. Årets konferens är den nionde i ordningen och temat är MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered.

Konferensen riktar sig till den som arbetar med, eller är intresserad av MIK-frågor på global nivå, till exempel forskare, myndighetsrepresentanter eller beslutsfattare. Unesco ansvarar för programläggning och anmälningar. Västra Götalandsregionen är lokal värd.

Mer information kring konferensen hittar du på Unesco:s hemsida

Youth Agenda Forum

Ungas perspektiv kommer särskilt att lyftas fram i programmet och uppmärksammas också under Youth Agenda Forum den 26 september. Det är en internationell ungdomskonferens som arrangeras i anslutning till huvudkonferensen. Den vänder sig till anmälda unga deltagare från hela världen, men då den hålls på bokmässan kommer även besökare på mässan ha möjlighet att lyssna in på föredrag och seminarier. 

Bokmässan

Bokmässans tema kommer att ha formen av en ny mötesplats, där det kommer att hållas workshops, samtal och mycket annat. Genom samarbetet med bokmässan får bibliotekarier och lärare, men också allmänheten, en viktig och unik möjlighet att fördjupa och utveckla kunskaper, och ta del av det senaste inom området som erbjuds av olika aktörer.  

Läs mer om bokmässans tema Med(ie)vetenhet

  • Global Media and Information Literacy (MIL) Feature Conference 2019 pågår 24–september
  • Youth Agenda Forum hålls 26 september
  • Bok & Bibliotek pågår 26–29 september

Alla evenemangen hålls på Svenska Mässan, Göteborg.

Kontakt

Kultur i väst projektleder satsningen för VGR. 

Catharina Bucht
projektledare MIL-week


Läs om Kultur i väst och MIK på deras webbsida

Senast uppdaterad: 2019-06-25 16:14