Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

UNESCO Global MIL Feature Conference

Photos

Find all photos from the UNESCO Global MIL Feature Conference 2019 here. The photos are free to publish for press, on social media and on websites. Please credit photographer Ann-Charlotte Rugfelt Ferm (Region Västra Götaland).  

This page will follow in Swedish. 

Västra Götalandsregionen var lokal värd för Unesco:s globala konferens om medie- och informationskunnighet (UNESCO Global MIL Feature Conference) och ungdomskonferensen Youth Agenda Forum i september 2019. Värdskapet för konferensen skedde i samarbete med Göteborgs Universitet och Svenska Unesco-rådet.

Konferensen arrangerades av UNESCO för första gången 2011 i syfte att stärka social inkludering och interkulturell dialog genom medie- och informationskunnighet. På konferensen deltar människor från hela världen som arbetar med MIK-frågor främst inom myndigheter, intresseorganisationer, forskning och högre utbildning. Det finns också programpunkter som visar på praktiska exempel. Årets konferens var den nionde i ordningen och temat var MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered.

Konferensen riktar sig till den som arbetar med, eller är intresserad av MIK-frågor på global nivå, till exempel forskare, myndighetsrepresentanter eller beslutsfattare. Unesco ansvarar för programläggning och anmälningar. Konferensen pågick mellan 24–26 september 2019.

- Genom värdskapet och samarbetet med Bokmässan vill Västra Götalandsregionen understryka kommunernas och regionernas roll för att öka medie- och informationskunnigheten och uppmuntra till att fler regioner i Sverige engagerar sig i frågan, sa Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Värdskapet innebär en unik möjlighet för nationella aktörer att kraftsamla och få till ett gemensamt ramverk för denna viktiga demokratifråga.

Youth Agenda Forum

Ungas perspektiv lyftes särskilt fram i programmet och uppmärksammades också under Youth Agenda Forum den 26 september. Det är en internationell ungdomskonferens som arrangeras i anslutning till huvudkonferensen. Den vänder sig till anmälda unga deltagare från hela världen.

Boklansering under konferensen: Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A question of Democracy

Redaktör Ulla Carlsson (Professor and UNESCO Chair on Freedom of Expression, Media Development and Global Policy at University of Gothenburg)

Vi befinner oss nu i en tid som sannolikt kan betecknas som slutet på början av digitaliseringen. Efter en utbredd optimism kring internets möjligheter – inte minst som en demokratisk kraft - har problem hunnit uppdagas – som ofta rör integritets-, säkerhets- och förtroende/ trovärdighetsfrågor – det handlar om yttrandefriheten gränser och om etik och moral. Nu efterfrågas nya förhållningssätt och lösningar.

Så kan utgångspunkten för boken formuleras. Boken består av tre delar. I den första delen diskuterar ett antal artiklar av mer allmän karaktär media och informationskunskap (MIL) utifrån olika infallsvinklar samt utvecklingen på nationell, regional och global nivå. Fokus i den andra delen ligger på Sverige. Artiklarna i denna del presenterar aktuella forskningsresultat, politiska beslut, politiska initiativ och några exempel på "best practices" inom MIL-området. Den tredje delen presenterar en ny strategi för MIL i en kontext av social förändring och Agenda 2030.

Detta bokprojekt är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Svenska Unescorådet.

Läs boken på www.jmg.gu.se/understandingmil 

Västra Götalandsregionens MIK-satsning 2019

Västra Götalandsregionen storsatsar i år på medie- och informationskunnighet, MIK. I september 2019 stod VGR värd för UNESCO Global MIL Feature Conference och ungdomskonferensen Youth Agenda Forum, tillsammans med Göteborgs Universitet och Svenska UNESCO-rådet. Vi var också huvudpartner för temat Med(ie)vetenhet under Bokmässan 2019, med bland annat ett omfattande program på Mötesplats Medievetenhet.

Läs mer om våra olika MIK-satsningar på vgregion.se/mik

Senast uppdaterad: 2019-09-30 11:25