Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs kulturen

Västra Götalandsregionens kulturpolitik förhåller sig till tre övergripande styrdokument: 

Vision Västra Götaland - Det Goda Livet

En mötesplats i världen - Kulturstrategi för Västra Götaland (tom. 2019)

Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020

Västra Götalands regionala kulturplan 

För att konkretisera styrdokumenten inom kulturområdet har VGR arbetat fram en kulturplan som binder samman dessa styrdokument, och ännu fler på både nationell och internationell nivå. Kulturplanen kan ses som en kompass och karta bland styrdokumenten.

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023

Kulturstrategin styr, tillsammans med Regionfullmäktiges årliga budget, Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet 2020-2023. Kulturstrategin fungerar som vägledning  för de organisationer som möjliggör och utvecklar kulturen i Västra Götaland. Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för visionen om ett gott liv i Västra Götaland.

Kulturstrategi Västra Götaland– och regional kulturplan 2020–2023

Regional biblioteksplanVästra Götaland 2020–2023

Arbetet med att ta fram Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023

Budget och fördelning av statliga medel

Budget Västra Götalandsregionen

Kultursamverkansmodellen 

Sök och beställ publikationer

Om du vill beställa någon av våra publikationer eller styrdokument i tryckt format kan du göra det här. 

Sök och beställ publikationer

Senast uppdaterad: 2019-11-04 11:23