Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur

Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter 3 250 000 kronor för att ge det fria kulturlivet, folkhögskolor och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser tillsammans med flyktingar i Västra Götaland. Utlysningen riktar sig till såväl lokala aktörer som till regionala aktörer

Nya beloppsnivåer

Nytt för 2018 års utlysning är att stödet är uppdelat i två delar. Dels en del där maxbeloppet är 50 000. Dessa insatser är av mer lokal karaktär. Och dels en del där maxbeloppet är 250 000 för större regionala projekt som inbegriper flera aktörer.

Syftet med stödet

Insatserna ska bidra till att främja flyktingars egenmakt, den interkulturella dialogen i Västra Götaland samt att bidra till att människor på flykt känner sig välkomnade med kulturens och ideella insatsers hjälp. Kulturnämnden vill med stödet bidra till att stärka integrationen genom olika kulturinsatser. 

Vem får söka stödet?

Medlen kan sökas av det fria kulturlivet, folkhögskolor och det civila samhällets aktörer i Västra Götaland. Vi välkomnar kommuner i Västra Götaland att samverka med civilsamhället, folkhögskolor och det fria kulturlivet, men kommuner kan själva inte söka dessa medel. Enskilda firmor kan inte erhålla bidrag.

Vad kan man söka för?

Medel för direkta kostnader; exempelvis program, löner, resor, material och dylikt. 

Projekten ska utformas med och inte för f lyktingar och bedöms utifrån följande kriterier:

  • vara rättighetsbaserade och motverka diskriminering och rasism
  • leda till att stärka flyktingars egenmakt och delaktighet i samhället
  • främja interkulturell dialog
  • skapa nya samarbeten
  • bidra till metodutveckling (tillvägagångssättet bygger på tidigare erfarenhet)

Behandling och beslut

Ansökan öppnar den 21 mars och sista ansökningsdag är 30 april 2018. Beviljade aktörer informeras genom mejlutskick efter kulturnämndens sammanträde i juni 2018. En lista över beviljade aktörer publiceras i samband med det på www.vgregion.se/kultur

Eventuella bilagor skickas till koncernavdelning kultur senast den 30 april via e-post: kultur@vgregion.se. märk mejlet med ”Flyktingmedel” samt projektets namn. F-skattsedel ska biläggas om förslaget innehåller utbetalning av lönekostnader.

Redovisning

Insatserna ska genomföras och återrapporteras senast 2019-06-30. Beslut och redovisningsblankett skickas till de som blir beviljade stöd.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:52