Mänskliga rättigheter

VGR har Sveriges enda kommitté för mänskliga rättigheter. Tjänstepersonerna på avdelning mänskliga rättigheter ska förverkliga kommitténs uppdrag. VGR:s verksamhet ska präglas av delaktighet, jämlikhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Här kan du läsa om kommittén för mänskliga rättigheter.

Kalender

20
sep

Sammanträde med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Plats: Grand hotell
25
okt

Sammanträde med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Plats: Etage, Läppstiftet konferens
06
dec

Sammanträde med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Plats: Gullbergsvass konferen, Rälsen

Viveca Reimers

Avdelningschef
Telefonnummer

Mänskliga rättigheter på sociala medier

För mer information och uppdateringar om vårt arbete med mänskliga rättigheter, följ oss på:

Facebook

Twitter