Mänskliga rättigheter

Västra Götalandsregionen (VGR) har Sveriges enda kommitté för mänskliga rättigheter. Vi som arbetar på avdelning mänskliga rättigheter ska förverkliga kommitténs uppdrag. VGR:s verksamhet ska präglas av delaktighet, jämlikhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Här kan du läsa om kommittén för mänskliga rättigheter.

Viveca Reimers

Avdelningschef
Telefonnummer

Mänskliga rättigheter på sociala medier

För mer information och uppdateringar om vårt arbete med mänskliga rättigheter, följ oss på:

Facebook

Twitter

Senast uppdaterad: 2018-08-15 16:43