Tyst minut kl 12 måndag 10 april

Under måndagen 10 april kommer en tyst minut att hållas kl 12 med anledning av fredagens terroristdåd i Stockholm.

Den nationella tysta minuten är utlyst av regeringen och kommer även att följas av Västra Götalandsregionen.

Förvaltningar och bolag uppmanas av regiondirektören att delta i den tysta minuten under förutsättning att patient- och verksamhetssäkerheten kan upprätthållas.

Där det så är möjligt kan manifestationen föregås av gemensamma samlingar i lämplig lokaler. Patienter, besökare och kunder bör välkomnas delta i den tysta minuten.