Regionstyrelsen den 26 maj 2015

Fullmäktigeärenden

Beslut om budget för 2016

Regionstyrelsen beslutade att godkänna och lämna det gemensamma budgetförslaget från GrönBlå Samverkan (M, MP, FP, C och KD) till regionfullmäktige. I sitt budgetförslag lyfter regionstyrelsen bland annat personalfrågorna och föreslår flera satsningar för att attrahera ny personal och samtidigt behålla de medarbetare som redan finns.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för egna förslag.