Regionstyrelsen den 9 november 2015

Fullmäktigeärenden

Överskott väntas för Västra Götalandsregionen för 2015  (Ärende 1)

Regionstyrelsen godkände den senaste delårsrapporten för Västra Götalandsregionen.

Enligt prognosen kommer Västra Götalandsregionens resultat bli ett överskott på 200 miljoner kronor för 2015 men resultatet är inte helt säkert. Arbetet för att uppnå balans i verksamheten måste fortsätta året ut.

Vid sammanträdet fanns yrkanden från samtliga partier. Regionstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från GrönBlå samverkan. Övriga partier reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

Yrkanden från BlåGrön samverkan, S, SD och V.