Nyheter och aktuellt från VGR

På denna sida har vi samlat ihop nyheter och aktuellt från de av Västra Götalandsregionens verksamheter som publicerar nyheter och aktuellt på sina webbplatser.

Listan visar nyheter och aktuellt från: Alingsås Lasarett, Avdelning Kultur, Folktandvården, Frölunda specialistsjukhus, Habilitering & Hälsa, Kollektivtrafiken, Kungälvs sjukhus, Koncernkontoret, Miljöavdelningen, NU-sjukvården, Närhälsan, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Regional utveckling, Regionservice och Västfastigheter.

http://vastfast.vgregion.se/VGRtemplates/Common/Util/Rss.aspx?pageId=284059
Det gick inte att hämta från: http://vastfast.vgregion.se/VGRtemplates/Common/Util/Rss.aspx?pageId=284059
"Estuarium" på plats i glasgången
"Estuarium" är namnet på den konstnärliga utsmyckning av Alexandra Kern som valdes ut för glasgången som förbinder de nya vårdbyggnaderna med det befintliga sjukhuset. Redan nu finns utsmyckningen på plats i glasgången.
Årets julklapp från VGR kulturnämnd – satsning på återvunna kläder 2019
Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger en tidig ”julklapp” till projektet Re:textile III – Re:society, som genomförs av Science Park Borås, 2019. Projektet får stöd för att undersöka användning av kläder i cirkulära system. Resultatet ska användas till att utveckla produkter och kläder som är mer anpassade för återanvändning.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Nobelpristagare i rundabordssamtal med VGR:s praktikant
VGR:s praktikant Anna Johansson deltog i ett rundabordssamtal med Nobelpristagaren Dr Randy Schekman i lördags. Han tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2013.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Regionstyrelsen 11 december
Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om riktlinjer för lönepolitik 2019-2021, riktlinjer för säkerhet och beredskap samt om en ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Tandhygienister med äldres munhälsa i fokus
Folktandvårdens satsning på tandhygienist i kommunal verksamhet, TAIK, fortsätter. Sedan oktober ökar fem tandhygienister kunskapen om äldretandvård i Borås, Skövde, Kungälv och Trollhättan.
Här är vinnarna av Cykelvänlig arbetsplats 2018
Årets cykelvänligaste arbetsplats heter DH Solutions i Halmstad. De har långsiktigt och målmedvetet arbetat för att skapa förutsättningar för cykling till och i jobbet. Utmärkelsen Årets raket går till Kommunrehab i Vänersborg för sitt idoga arbete med att göra det enkelt att cykla i tjänsten. Årets nykomling är Länsstyrelsen i Västra Götaland som satsat stenhårt för att göra samtliga sina arbetsplatser i länet cykelvänliga.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Patientdialog 10 december
Innovationstemat lockade många till Framtid Västra Götaland
Framtid Västra Götaland lockade över 400 deltagare som ville ta del av framtidsspaningar kring innovationer och delta i diskussioner om hur vi gemensamt tar oss an de utmaningar kring digitalisering, demografi och klimat som vi står inför.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Klimatnätverk bytte erfarenheter
Vid ett rundabordssamtal nu på morgonen träffades Klimatråd Västra Götaland och Hagainitiativet som är Stockholmsbaserat. Där delade erfarenheter kring hur klimatnätverk framgångsrikt kan driva frågor för att stödja klimatomställningen i samhället.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Kungälvs sjukhus nyhetsbrev, november
I nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om hur receptarier underlättar läkemedelshanteringen på vårdavdelningarna, samt om sjukhusets nya vårdbyggnad där den södra delen snart börjar bli klar.
Receptarier underlättar läkemedelshanteringen på vårdavdelningar
För ett år sedan valde avdelningarna 6 och 7 att införa receptarie på vårdavdelningarna för att avlasta sjuksköterskorna. Arbetssättet, som nu även är infört på avdelningarna 5 och 8, har inte bara avlastat utan också gett andra positiva effekter.
Vill du få tillbaka sprattlet?
Rehab. Om skadan är framme och du vill tillbaka. Till livet. Och vardagen. Ingen remiss. 100 kr per besök.
VGR identifierar yrken med stort anställningsbehov
Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 28 november att bland annat anta en ny kompetensförsörjningsplan samt fördela 126,7 miljoner kronor inom kompetensutveckling.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Här är alla nya ledamöter och ersättare
Regionfullmäktige har valt ledamöter och ersättare till ett 90-tal nämnder, styrelser, stiftelser, förbund och bolag i Västra Götalandsregionen. Hela listan finns här.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Ny kulturnämnd vald för mandatperioden 2019-2022
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Regionfullmäktige 27 november
Regionfullmäktige fattade idag beslut om att minska dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3, fastställde budget för 2019 och valde ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser, bolag och stiftelser.Dessutom delades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris ut.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
VGR startar nu införandet av vårdens nya IT-stöd
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Brist på influensavaccin
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Disputation: Markörer visar mottaglighet för behandling
Går det att i förväg veta om en patient med lymfom kommer att vara mottaglig för en behandling eller ej? Den frågan har Martin Stenson, specialistläkare på Kungälvs sjukhus medicinklinik, undersökt i sin avhandling på vilken han disputerar i dag.
Pressträff Konjunkturbarometer för Västra Götaland 2018
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Storsatsning i Västsverige på Klimatledande Processindustri
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Storsatsning i Västsverige på Klimatledande Processindustri
Västsvenska Kemi- och Materialklustret beviljas 51 miljoner kronor av Vinnova för en tioårig satsning på en klimatomställning inom västsvensk industri. Visionen är att från att vara en fossilberoende industriregion bli världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Ny förvaltningsorganisation
Den 1 januari får Kungälvs sjukhus en ny styrelse som blir gemensam för Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. I dag ställde sig regionstyrelsen även bakom att de fyra sjukhusen bildar en gemensam förvaltning från och med årsskiftet.
Regionstyrelsen 13 november
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om det personalpolitiska anslaget för 2019 och om finansiering av insatser för personer inom legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Utvärdering visar: Ingen minskning av tjänsteresorna i VGR
Västra Götalandsregionens medarbetare kör fortfarande lika mycket privat bil i tjänsten som för två år sedan. Inte heller flygresorna har minskat totalt även om antalet inrikesresor gått ned.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Hologram, AI och karies i virtuella 3D-tänder
På årets Riksstämma kan besökarna uppleva och testa framtidens tandvård. I den nya upplevelseytan Future Lab finns bland annat hologramglasögon, simuleringsstationer med virtuella 3D-tänder och en beskrivning av hur artificiell intelligens (AI) används för att ta fram ett nytt beslutsstöd för kariesdiagnostik.
Gemensam satsning på Swedental
I år satsar Folktandvårdsorganisationerna i Sverige på en gemensam monter på Swedental. Montern symboliserar Folktandvårdens styrkor– kunskap, gemenskap och hälsa.
Dags för influensavaccination
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. – Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. Från och med den 6 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.
De nya vårdavdelningarna tar form
Om elva månader kommer den södra delen av sjukhusets nya vårdbyggnad att vara inflyttningsklar. Under hösten går flera grupper på rundvandring i byggnaden för att se hur de nya vårdavdelningarna tar form.
Satsning på samtida cirkus i Västra Götaland
Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör samarbetar i pilotprojektet Cirkus i Väst för att utveckla den samtida cirkusen i Västra Götaland. Stora Teatern, som projektleder satsningen, får 750 000 kronor i stöd till pilotprojektet från Kulturnämnden.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Interkulturell dialog som en väg mot jämställdhet - FULLBOKAD
Kan interkulturell dialog vara länken mellan principen om icke-diskriminering, kulturell mångfald och genus? Hur kan de tillsammans fördjupa vår förståelse för könsdiskriminering och rasism samt vidga vårt handlingsutrymme för en mer jämlik samhällsutveckling? Vad innebär allt detta i vårt vardagliga arbete inom statliga, regionala, kommunala organisationer samt inom föreningslivet och civilsamhället?
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Skulpturvandring väntar i sjukhusets nya utomhusmiljö
När de nya vårdavdelningarna blir klara ska det som just nu är en byggarbetsplats och uppgrävd tomt anläggas för att bli en fin och trivsam utomhusmiljö runt sjukhuset. I den miljön kommer man att hitta inte mindre än sex stora skulpturer.
Ny roll gör skillnad inom psykiatrin
Naseer Tariq är peer supporter, eller certifierad medmänniska som han kallar sig, på psykosavdelningen på Kungälvs sjukhus. Rollen är helt ny inom sjukvården och är ett pilotprojekt inom Västra Götalandsregionen.
Västsvenska EU-konferensen 2018: Ett hållbart framtida EU
Den 18–19 oktober hölls den 16:e upplagan av Västsvenska EU-konferensen i Karlstad med temat ”Ett hållbart framtida EU”. Drygt 100 personer deltog från Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Värmland samt kommuner och myndigheter i de tre regionerna. Under de två dagarna hölls föredrag och panelsamtal med representanter från regionerna och inbjudna talare om EU-arbetet på lokal och regional nivå, EU:s långtidsbudget samt arbetet med Agenda2030.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Annika Tännström ny ordförande för VGR:s regionfullmäktige
Nya regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen (VGR) sammanträdde i Vänersborg idag och valde bland annat Annika Tännström (M) till ny ordförande och en ny regionstyrelse med Johnny Magnusson (M) som ordförande. Vid regionstyrelsens sammanträde, som följde på regionfullmäktige, beslutade man bland annat om en oförändrad skattesats för 2019 på 11,48 procent.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
SKL:s Öppna Jämförelser sporrar VGR:s miljöarbete
För femte året publiceras Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) genomgång av miljöarbetet i regioner och landsting 2018 för att stimulera lärandet och förbättra verksamheterna. VGR placerar sig ungefär på mitten på listan.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Närhälsan arrangerar 2019 års Nationella primärvårdskonferens
Nationella primärvårdskonferens hålls i Göteborg 1-2 oktober 2019 på Svenska mässan. Vi är stolta och glada över att få skapa ett event som samlar, inspirerar och engagerar kring de viktiga framtidsfrågorna i primärvården.
Så vässas verktygen för innovation
För tredje året i rad arrangerar Västra Götalandsregionen Framtid Västra Götaland. I år handlar konferensen om hur vi skapar ännu bättre förutsättningar för de innovativa lösningarna – de som bidrar till västsvensk konkurrenskraft och skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Konferensen går av stapeln 4 december på Svenska Mässan i Göteborg.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Träffa våra arbetsterapeuter
Den 27 oktober är det arbetsterapins dag. Detta uppmärksammar Kungälvs sjukhus arbetsterapeuter genom att under lunchtid den 24–26 oktober finnas på plats i sjukhusets huvudentré för att svara på frågor och dela ut information.
Nobel Week Dialogue 2018
Vatten är grundläggande för mänsklighetens överlevnad. Varje droppe är värdefull. I år kommer Nobel Week Dialogue att fokusera på ett ämne som är viktigt för oss alla. Hur påverkar mänskligheten haven? Var slösas vatten bort? Kan vi ändra våra mönster för vattenanvändning? Som en resurs, för vår hälsa, för miljön och i kulturen: WATER MATTERS.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Inga fler fallolyckor i Frölunda
Alla kan rädda liv
Alla kan rädda liv: Restart a Heart Day 16 oktober
Opera på Fengersfors bruk
I slutet av 70-talet lades bruket i Fengersfors, Dalsland ner efter nära 200 år av järn- och pappersbruk. Efter en tid började konstnärer, hantverkare och formgivare etablera sig på bruket. Under 2000-talet har konstnärskooperativet Not Quite utvecklat bruket till ett av Dalslands mest etablerade besöksmål med närmare 25 000 besökare per år. Det är här vokalensemblen Not Quiet sätter upp sin årliga operaföreställning, av och med invånarna från Fengersfors. Föreställningen har fått kulturstöd från Västra Götalandsregionen.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Klimatsmart mat på våra fat
Inom Västra Götalandsregionen serveras mer än 3 000 000 måltider om året. Maten som serveras på våra restauranger, sjukhus och skolor bidrar till utsläpp av växthusgaser, dessa vill vi minska. Du som arbetar med planering, inköp, tillagning eller servering av mat kan bli mer klimatsmart genom att göra webbutbildningen ”Klimatsmart mat”. Lär dig mer om goda och hälsosamma måltider med låg klimatpåverkan. Gör utbildningen idag.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Regionfullmäktige 9 oktober 2018
Vid mandatperiodens sista regionfullmäktige återremitterades förslaget om att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3. Dessutom fattades bland annat beslut om Västtågsutredningen och Paraportstipendiet 2018 delades ut.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Så är det att arbeta inom hälso- och sjukvård
Gymnasiedagarna 2018 är igång och Västra Götalandsregionens monter hittar du inne på mötesplatsen Future Skills, där olika branscher presenterar sig. Hos oss får du information inför ditt utbildningsval direkt från personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. På det sättet kan du ställa frågor och få en känsla för vad ett yrke innebär och vilka vägar som leder dit. Du får också prova att ta blodprov i en låtsasarm och testa andra arbetsredskap.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad
I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36