Sammanträdestider för styrelser och nämnder

Regionstyrelsen sammanträder. fr.v. Gunilla Levén (M), Jonas Andersson (L), Annika Tännström (M). Fotograf; Peter Wahlström.

Kalendern visar sammanträden för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser 60 dagar framåt i tiden.

17
dec

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Residenset Marieholm
Ort: Mariestad
18
dec

Styrelsen för Kultur i Väst

Starttid:
Sluttid:
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst
Ort: Göteborg
18
dec

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
18
dec

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
18
dec

Styrelsemöte Göteborgs botaniska trädgård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Biblioteket
Ort: Göteborg
19
dec

Styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
19
dec

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Scandic Crown
Ort: Göteborg
19
dec

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gothia Towers
Ort: Göteborg
20
dec

Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Pulsen
Ort: Borås
20
dec

Nämndsammanträde Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Elite Plaza, Västra Hamngatan 3, 404 22 Göteborg
Ort:
20
dec

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Aulan
Ort: Uddevalla
20
dec

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Havsörnen - Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42