Sammanträdestider för styrelser och nämnder

Regionstyrelsen sammanträder. fr.v. Gunilla Levén (M), Jonas Andersson (L), Annika Tännström (M). Fotograf; Peter Wahlström.

Kalendern visar sammanträden för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser 60 dagar framåt i tiden.

20
jun

Styrelsen för beställd primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
20
jun

Styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
20
jun

Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Pulsen
Ort: Borås
20
jun

Primärvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kungshöjd konferens
Ort: Göteborg
20
jun

Ägarutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
21
jun

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
21
jun

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
21
jun

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lejongapet, Kungälvs sjukhus
Ort: Kungälv
21
jun

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Residenset Marieholm
Ort: Mariestad
26
jun

Regionstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
26
jun

Personalutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Biosalongen
Ort: Vänersborg
27
jun

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Havsörnen - Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
28
jun

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Aulan
Ort: Uddevalla
07
aug

Presidiemöte östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vättern
Ort: Mariestad
15
aug

Presidiemöte - servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg
15
aug

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smögen
Ort: Uddevalla
16
aug

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Jullen LHP
Ort: Göteborg
16
aug

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
16
aug

Presidiemöte södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Avsikten, Solhem
Ort: Borås