Äldrekompassen 2020/21

Beställ publikation, endast för vårdgivare. Om det finns ett pdf-dokument, ladda gärna ned och läs.

   
Titel ÄLDRE-kompassen 2020/21
Kategori  
Författare Terapigrupp Läkemedel och Äldre
Årgång 2020
Pris 0
Antal sidor 52
Ansvarig/kontaktperson för publikationen  

Beskrivning

I Äldrekompassen presenterar terapigruppen Äldre och läkemedel i Västra Götalandsregionen förslag på hur man kan tänka när det gäller läkemedelsbehandling hos patienter som är riktigt gamla (till exempel >85 år) samt hos patienter som, förutom att de är 65 år eller äldre, också är multisjuka.

Äldrekompassen riktar sig i första hand till läkare, men kan även ge värdefulla tips för andra yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård.

I den främre röda delen av Äldrekompassen finns diagnosspecifika råd. Den bakre gula delen är en bilaga med verktyg för läkemedelsgenomgång hos sköra äldre som kan vara till stöd i arbetet.