Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

   
Titel Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård
Kategori Cancervård, Hälso- och sjukvård, Palliativ vård, Primärvård
Författare Regionalt cancercentrum väst
Årgång 2016
Pris 0
Antal sidor 12

Beskrivning

Det här materialet riktar sig till all personal som arbetar med allmän palliativ vård. Här berörs frågor kring bemötande, hur olika professioner kan samarbeta för att skapa ett bättre omhändertagande och stöd till svårt sjuka patienter och närstående. I materialet finns reflektionsfrågor som arbetsgruppen kan diskutera för att utveckla den palliativa vården på arbetsplatsen.

Tryckt version kan beställas i buntar om 5 exemplar. Levereras endast i Västra Götalandsregionen och Region Halland.