Barn som anhörig/närstående Våga fråga! A4

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

  
Titel Barn som anhörig/närstående Våga fråga!  A4
Kategori Hälso- och sjukvård
Årgång 2018
Pris 0
Antal sidor 1

Beskrivning

Stödord för personal i att uppmärksamma barn som anhöriga. Kan ex finnas på anslagstavla på en expedition.