Barn som anhörig/närstående Våga fråga! Fickformat

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

  
Titel Barn som anhörig/närstående Våga fråga! Fickformat
Kategori Hälso- och sjukvård
Årgång 2018
Pris 0
Antal sidor 2

Beskrivning

Stödord för personal i att uppmärksamma barn som anhöriga.