Checklista i palliativ vård för medarbetare inom slutenvård.

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

  
Titel Checklista i palliativ vård för medarbetare inom slutenvård.
Kategori Cancervård, Hälso- och sjukvård, Palliativ vård, Primärvård
Författare Regionalt cancercentrum väst
Årgång 2017
Pris 0
Antal sidor 4

Beskrivning

Checklistan för palliativ vård i livets slutskede riktar sig främst till medarbetare inom slutenvård som möter patienter och närstående i livets slutskede. Den kan även användas vid palliativ vård i hemmet och inom kommunal verksamhet. Checklistan består av tre laminerade blad som hålls samman av en metallring och formatet är 16,5x8,5 cm. Listan innehåller kortfattad information för vårdpersonal om vad som är viktigt att tänka på vid vård i livets slut under rubrikerna: att tänka på, omvårdnad och symtomlindring. Materialet är framtaget av Regionalt cancercentrum väst i samarbete med den regionala vårdprocessgruppen i palliativ vård. Max 5 exemplar per beställning. Levereras endast i Västra Götalandsregionen och Region Halland.