Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen deltar i internationell konferens om kvalitet och säkerhet i vården

Den 30 mars - 1 april 2022 anordnas den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg. Syftet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt. Det kommer finnas ett fullspäckat program med fysiska föreläsningar, workshops och studiebesök i vårdverksamheter i Västra Götaland.

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Sveriges kommuner och regioner är konferensens svenska partner och lokal arrangör tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Kronoberg och Region Jönköpings län. Konferensen kommer att genomföras fysiskt, vilket vi alla ser fram emot.
Läs mer om konferensen på SKR:s webbplats.

Anmälan

Anmälan till konferensen sker på den internationella webbsidan. Svenska deltagare får rabatt på konferensavgifterna.
Läs om hur du anmäler dig här.

Program

Under konferensen kommer följande teman att vara i fokus:

 • Quality Cost Value – Kvalitet, kostnader och värde
 • Safety – Tillit och säkerhet
 • Person and Family Centered Care – Person- och familjecentrerad vård
 • Population and Public Health – Hälsa i befolkningen
 • Building Capability and Leadership – Utveckla förmåga att leda utveckling
 • Improvement Methods – Förbättringsmetoder
 • Integrated Care – Nära vård

På konferensens internationella webbplats finns färdigt program och här anmäler du vilka föreläsningar du vill gå på. Det är begränsat antal platser till föreläsningarna så anmäl dig i god tid för att säkra din plats.

Föreläsare från Västra Götaland

Flera föreläsare från Västra Götaland kommer att föreläsa under konferensen. Här har vi listat föreläsning och föreläsare:

 • Hospital-wide boost for digitalization and digital competence at Sahlgrenska University Hospital
  Christian Colldén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset and Britt-Marie Zaman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Power: dynamic or dynamite in Co-production
  Caroline Ärleskog, Göteborgs universitet 
 • Remote person-centred care – possibilities, obstacles and effects
  Inger Ekman, Göteborgs universitet, GPCC, Centre for person-centred care
 • Measuring spatial aspects for better health
  Helle Wijk, Institute of Health and Caring Sciences, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
 • Interested in implementing person-centred care? We have the tools to help!
  Axel Wolf, Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska akademin, GPCC, Göteborgs universitet and Emma Forsgren, Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska akademin, GPCC, Göteborgs universitet

Studiebesök i våra vårdverksamheter

Under konferensen kommer studiebesök på några av våra vårdverksamheter i Västra Götaland att anordnas. Läs mer om studiebesöken här. Anmälan till studiebesöken sker samtidigt som du anmäler dig till konferensen.

Angered - Samarbete för jämlikhet i hälsa i ett mångkulturellt samhälle

En unik möjlighet att lära sig mer om samarbetet mellan professionella och patienter/ vårdnadshavare/invånare, med extra fokus på barn, kvinnor och familjer. Betoning på det mångkulturella områdets specifika behov och användning av kulturell kompetens som en viktig framgångsfaktor. Vi erbjuder en heldag med inledning och avslutning tillsammans och däremellan fyra valbara spår; Angereds närsjukhus - Uppsökande verksamhet för minskad förekomst av psykisk ohälsa och förbättrad folkhälsa, Närhälsan Familjecentralen Angered, Angered Rehabmottagning och Hälsoteket i Angered.

NU-sjukvården 

Kom och se exempel på prestigelös samverkan över professions- och organisationsgränser som leder till högre kvalitet och effektivitet. Besök en förlossnings- och neonatalvård i världsklass där familj och barn vårdas tillsammans i nybyggda toppmoderna lokaler. 
Följ med in på våra nybyggda operationssalar där ett unikt teamsamarbete och uppgiftsväxling kortar patienters tid på sjukhus och ökar tillgängligheten. Se unik prisbelönt arkitektur vid psykiatri på Brinkåsen, där patient- och närståendedelaktigheten är väl utvecklad. Inom psykiatrin arbetas med brukarstyrd inläggning för att minska självskador och suicid. Träffa alla aktörer inom samverkande sjukvård där NU-sjukvården och ambulansverksamheten samarbetar med primärvård, kommuner, SOS Alarm och Sjukvårdens larmcentral. Arbetet har fått flera nationella utmärkelser.

SÄS & Kraftens hus

Besök Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och se hur vi arbetar med omställning till ett hållbart sjukhus framåt. Vi ställer om till nära vård och arbetar med personcentrering. Vi arbetar innovativt med patientsäkerhet, bland annat med Gröna korset som skapades här hos oss. Digitalisering, AI och processorientering hjälper oss att skapa värde och främja våra patienters framtida hälsa.
Kraftens hus är Sveriges första stödcenter för cancerberörda som är initierat och designat av, för och med cancerberörda. Genom att erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt, fysiskt och praktiskt stöd utvecklar Kraftens Hus en ny roll i den svenska välfärden i gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner

SU & Närhälsan - Patientdelaktighet genom digitalisering och innovation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett av Europas största sjukhus, förbättrar sjukvården genom innovation och forskning.
Närhälsan är Sveriges största offentliga primärvårdsleverantör med 5 500 anställda och över 200 verksamheter inklusive digitala mottagningar.
Du får en inblick i vårt engagemang för patient- och medarbetardriven organisationsutveckling mot bakgrund av innovation och digitalisering. Ett platsbesök på nya Drottning Silvias barnsjukhus kombineras med en presentation av en vårdcentralförankrad testbädd för experimentell forskning.
På den neurologiska mottagningen kommer vi att illustrera digitala vård och egenmonitoreringsprojekt inom specialiserade vård, primärvård och i regional samverkan. Vårt fokus är patientens delaktighet och självbestämmande, kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Vi ses på konferensen!

Vi hoppas på stort svenskt deltagande från både kommuner, regioner, organisationer och myndigheter, för att kunna dra nytta av innehållet i konferensen för utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.
Vi ses på konferensen!


Senast uppdaterad: 2021-12-02 13:19