Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Öppna data, att återanvända information

Att öppna upp sin data, sin information är ett sätt att tillåta fler att återanvända den för att tillexempel skapa tjänster för användare. Här läser du om hur VGR ser på den saken.

Vad är PSI-data, öppna data, öppet innehåll och öppen källkod?

PSI, som är en förkortning av Public Sector Information, blev 2010 en del av svensk lagstiftning och kallas ofta för PSI-lagen. Syftet är att underlätta vidareanvändning av information som tagits fram av myndigheter.

Öppna data är ett liknande begrepp som i ett flertal nivåer ställer krav på hur fritt tillgängligt och återanvändbart data är. Motsvarande term för dokumentation och annat material är öppet innehåll. När det gäller materialet för att skapa programvaror, appar och digitala tjänster är begreppet öppen källkod det som talar om att man uppmuntras återanvända det som skapats.

Vill du ha en grundläggande introduktion kan du titta på ett videoklipp om öppna data som Örebro Kommun tagit fram.

PSI-data

Utöver nedan publicerade källor finns för närvarande ingen övergripande regional källa specifik för just PSI-data. Det innebär att du behöver begära ut den PSI-data du vill få tag på om den inte är tillgänglig hos oss eller annan organisation.
Som en del av regionens verksamhet skickas det data till ett flertal andra organisationer. I vissa fall återpubliceras dessa uppgifter på nätet, bland annat för att underlätta insyn och jämförelse. Exempel på dessa ser du under nedan tabell.

NamnBeskrivningVillkorFormat
Protokoll och handlingar från Regionfullmäktige Dokument tagits fram i regionfullmäktige. Inga. PDF, RSS
Protokoll och handlingar från Regionstyrelsen Dokument som finns från regionstyrelsen. Inga. PDF, RSS
HSA-information Information om vårdmottagningar, bland annat från VGR.  Inga. XML, JSON, CSV

Se också

Öppna data

Nedan tabell visar de datakällor som Västra Götalandsregionen har som är tillgängliga för fri vidareanvändning av andra. För mer information om villkoren för vidareanvändning kan du klicka på länkarna i villkorskolumnen nedan, öppna data ska inte hindra kommersiell användning.

Namn Beskrivning Villkor Format
Öppna regionala nyckeltal  Nyckeltal om regionens verksamhet. Informationen har rapporterats in nationellt för att kunna jämföra offentliga verksamheter.
Resurser: Kolada och Öppna data hos SKL.
Data får användas fritt. Diagram, JSON
Västtrafik trafikdata Trafikdata från kollektivtrafiken i Västra Götaland. Trafikdatan får användas fritt i befintligt skick.
Mer om villkor/friskrivning.
XML, JSON, JSONP
TD TD är en databas som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt från fiskeplats, slott och hotell till vårdcentral och bibliotek.
Resurser: Utvecklarsida samt dokumentation
Data får användas fritt. Mer om villkor/friskrivning. JSON, JSONP

 Se också

Öppet innehåll

I nedan tabell finns det öppna innehåll där vidareanvändning uttryckligen uppmuntras. Öppet innehåll har per definition en tillåtande licens, exempelvis att vem som helst får göra vad som helst, att bearbetningar också ska släppas med fri licens. Ibland anges att innehållet inte får användas i kommersiella sammanhang. För mer information om villkoren för vidareanvändning kan du klicka på länkarna i villkorskolumnen nedan.

NamnBeskrivningVillkorFormat
Sökstrategi för offentliga organisationer Strategi för verksamhetsinterna sökmotorer. Framtaget tillsammans med ett flertal andra offentliga organisationer. CC-BY-SA / allmän handling Markdown, HTML
Sökstrategi: aktivitetetslista Lista med förslag på aktiviteter för arbetet med en verksamhetsintern sökmotor. CC-BY-SA / allmän handling Markdown, HTML

Öppen källkod

Västra Götalandsregionen jobbar med öppen källkod i en mängd projekt där det är tydligt att andra aktörer kan ha nytta av insyn eller intresse att bygga vidare på arbetet. Det finns en lång lista med öppen källkodsprojekt under Öppna program på Github. Där finner du också kontaktpersoner för respektive projekt.

Kolla gärna in regionens konto på Github, vi fyller på där efterhand.

Öppna jämförelsedata

Dessa siffror kommer från Kommun- och landstingsdatabasen. För att hämta jämförelsetal från valfri kommun, landsting eller region går du till SKL:s öppna data-tjänst.

Senast uppdaterad: 2019-09-26 08:26