Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Oegentligheter och ekonomisk brottslighet

Övergripande mål när det gäller oegentligheter är att VGR och dess verksamheter bedriver ett effektivt arbete mot oegentligheter och otillåten påverkan.

Oegentligheter

Medvetet bedrägligt beteende, som strider mot lagstiftning eller mot Västra Götalandsregionens eller nämndens/styrelsens regelverk. En oegentlighet inträffar när ett avsiktligt fel/handling begås, för att skapa sig en orättmätig eller olaglig fördel för egen vinnings skull, genom t ex muta och bestickning, förskingring, bedrägeri, fals finansiell rapportering, trolöshet mot huvudman, otillåtna bisysslor, svart arbetskraft eller stöld.

Otillåten påverkan

- ett samlingsnamn för trakasserier, hot, våld och korruption (definition enligt Brottsförebyggande rådet)

Det handlar om påtryckningar som:

 • Trakasserier, t ex kränkning, ofredande och subtila hot
 • Hot, t ex utpressning eller andra direkta straffbara påtryckningar som olaga hot
 • Fysiskt våld mot person, t ex misshandel, eller mot egendom, t ex skadegörelse
 • Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag. Brottet kan vara bestickning eller mutbrott.
 • Självcencur

Organiserad ekonomisk brottslighet

- handlar om brott som begås av en grupp bestående av två eller flera personer, med syfte att uppnå ekonomisk vinning

Brottsförebyggande rådet pekar ut ett antal riskzoner för karteller och korruption:

 • Bygg och anläggning
 • Läkemedel, IT, medicinteknisk utrustning
 • Transport, städ, resor
 • Kontorsmaterial, livsmedel och tvätteri

Vi arbetar mot oegentligheter på tre plan genom att:

 • Förebygga att oegentlighter och otillåten påverkan sker
 • Agera akut när oegentligheter eller otillåten påverkan sker
 • Följa upp och ge stöd efter inträffade oegentligheter och otillåten påverkan

Handlingsplan mot oegentligheter

Handlingsplan mot oegentligheter

E-utbildning    

Lärande exempel, förebygga fusk, oegentligheter eller bedrägerier (SKL)

Oegentligheter: mutor, jäv och andra intressekonflikter - regional utbildning

Rutin

Rutin för oegentligheter

  


Senast uppdaterad: 2021-02-17 16:16