Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Oegentligheter och ekonomisk brottslighet

Övergripande mål när det gäller oegentligheter är att VGR och dess verksamheter bedriver ett effektivt arbete mot oegentligheter och otillåten påverkan.

Oegentligheter

Medvetet bedrägligt beteende, som strider mot lagstiftning eller mot Västra Götalandsregionens eller nämndens/styrelsens regelverk. En oegentlighet inträffar när ett avsiktligt fel eller handling begås, för att skapa sig en orättmätig eller olaglig fördel för egen vinnings skull, genom till exempel:

 • muta och bestickning
 • förskingring
 • bedrägeri
 • falsk finansiell rapportering
 • trolöshet mot huvudman
 • otillåtna bisysslor
 • svart arbetskraft
 • stöld

Otillåten påverkan

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är otillåten påverkan ett samlingsnamn för trakasserier, hot, våld och korruption.

Det handlar om påtryckningar som:

 • Trakasserier, till exempel kränkning, ofredande och subtila hot
 • Hot, till exempel utpressning eller andra direkta straffbara påtryckningar som olaga hot
 • Fysiskt våld mot person, till exempel misshandel, eller mot egendom, till exempel skadegörelse
 • Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag. Brottet kan vara bestickning eller mutbrott.
 • Självcensur

Organiserad ekonomisk brottslighet

Handlar om brott som begås av en grupp bestående av två eller flera personer, med syfte att uppnå ekonomisk vinning.

Brå pekar ut ett antal riskzoner för karteller och korruption:

 • Bygg och anläggning
 • Läkemedel, IT, medicinteknisk utrustning
 • Transport, städ, resor
 • Kontorsmaterial, livsmedel och tvätteri

Välfärdsbrottslighet

Brå beskriver att välfärdsbrottslighet i första hand inkluderar bidragsbrott och bedrägerier mot välfärdssystemet. En stor drivkraft inom organiserad brottslighet är ekonomisk vinning genom att tillskansa sig pengar i form av stöd och bidrag. VGR arbetar aktivt för att endast de aktörer som har rätt till ekonomiskt stöd ska få det.

Vi arbetar mot oegentligheter på tre plan genom att:

 • Förebygga att oegentligheter och otillåten påverkan sker
 • Agera akut när oegentligheter eller otillåten påverkan sker
 • Följa upp och ge stöd efter inträffade oegentligheter och otillåten påverkan

E-utbildning    

Ett tryggt valår 2022 (SKR)

Intern kontroll (SKR)     

Rutin

Rutin för oegentligheter


Senast uppdaterad: 2022-03-18 14:42