Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övergripande nivå

Allt säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen grundar sig på säkerhetspolicyn. Utifrån denna skapas en regional strategi som sedan förändras över tid utifrån hur säkerhetsarbetet utvecklas och vilka områden som behöver prioriteras.

Flera säkerhetsområden har egna regelverk – policy, riktlinjer, tillämpningsanvisningar och regionala instruktioner. Dessa utgår från säkerhetspolicyn och beskriver mer specifikt de frågor som gäller respektive områden.

Ansvaret för säkerheten följer, som allt annat ledningsarbete, linjeansvaret. Respektive chef ansvarar för all typ av säkerhet inom den egna verksamheten. Därför finns en speciell handledning som riktar sig till chefer.

Det finns två bärande frågor i allt säkerhetsarbete:

  • Vad kan hända och vad blir kostnaden om det händer? – ekonomiskt, personellt och inte minst i förtroendekapital.
  • Hur kan vi göra för att minska risken att det händer och följderna om det trots allt händer?

Styrande dokument

Säkerhetspolicy 

Stöd i arbetet

Handledning för chefer hur säkerhetsarbete ska bedrivas (Före – Under – Efter)

Broschyrer och checklistor

Odla säkerhetskultur

Checklista odla säkerhetskultur


Senast uppdaterad: 2022-02-16 10:06