Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Koncernstab hälso- och sjukvård

Koncernstab hälso-och sjukvårds uppdrag är att driva, samordna och skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar och strategisk utveckling av hälso-och sjukvårdssystemet i Västra Götalandsregionen. Vi är ett effektivt och proaktivt stöd till ägare, beställare och utförare utifrån deras uppdrag att leverera god och säker vård. Vi samarbetar internt och externt utifrån ett systemperspektiv och en helhetssyn. Vi arbetar utifrån Koncernkontorets värdegrund och bygger vårt arbete på tillit.

Koncernstab hälso-och sjukvård består av ett ledningsstöd och följande enheter:

 

Koncernstab hälso-och sjukvård arbetar med: 

 • driva omställningen av hälso-och sjukvården med tydliga mål
 • stödja genomförandet av framtidens vårdinformationsmiljö
 • Stödjer och samrodnar vårdens digitalisering
 • långsiktiga utvecklings- och inriktningsfrågor samt strategier för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård samt tandvård
 • jämlik vård
 • kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor
 • regiongemensamma prioriteringar, etikfrågor och medicinska riktlinjer
 • läkemedelsfrågor
 • tillgänglighetsfrågor, vårdgaranti
 • hjälpmedelsfrågor
 • säkra att bästa kända kunskap alltid är tillgänglig och används i mötet med patienten
 • stödja utförarna att öka sin kapacitet och förmåga inom kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Vi företräder Västra Götalandsregionen i hälso- och sjukvårdsfrågor på tjänstemannanivå vid förhandlingar med andra regioner, landsting, kommunalförbund samt statliga myndigheter.

Kontakt

Jan Kilhamn

Hälso-och sjukvårdsdirektör
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Britt-Marie Nilsson

Chefsassistent, samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Karin Möller

Avdelningschef vårdgivarfrågor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-21 13:14